Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 2

Jesu Wakakujwa Acito Abahwa

Jesu Wakakujwa Acito Abahwa

Ngirozi Gabrieri noyapera kubvunja musikane waizwi Maria kuti waizova no mwana waaizodura kuti Jesu zve waizova Mambo kwenda no kwenda, Maria wakamubvunjisa kudari: “Bzingaitisa kudini ibzo, inini ndicingazivi mwanarume?”—Luka 1:34.

Gabrieri wakadavira kudari: ‘Mujimu mucena unozoviya kwauri, zve simba ro Mukuru-kuru rinozokufukija. Ngo kudaro, anozobahwaro anozodanijwa mucena, Mwana wa Mwari.’—Luka 1:35, Shanduro yeNyika Itsva.

Kangaije kuti abesere Maria kutendera masoko awo, Gabrieri wakaengejera kudari: “No hama yakovo Zaberi [Erizabheti] ana mimba mu uharahwa hwake; uno waa mweji wocitandhatu wiya wainangwa kuti ciumba. Ngokuti kuna Mwari akuna cicingakwanisiki.”—Luka 1:36, 37.

Inga zvatinozwa pa mupinguro wake, Maria wakatendera zvakananga Gabrieri. Iyena wakati: “Ndiri pano muranda wa Mwari. Ngabziitike kondiri kudari ngo kunanga kwako.”—Luka 1:38.

Gabrieri paakandopinda, Maria wakanasirira kuti aende kobvakacira Erizabheti, waigara no mwamuna wake, Zakaria, ku matundhu o Judheya, phedo no Jerusarema. Kwaiizwa hwendo hwo njiku ndhatu kana murongomuna kubva ngo ku muzi ka Maria, ku Nazareta.

Maria wakaguma ku muzi ka Zakaria. Naaguma, wakacungamija Erizabheti. Pa mukuvo wondhowo, Erizabheti wakazara ngo mujimu mucena, wonanga kudari: “Uno mucena iwewe pakati po vanakaji vese, mwanavo ari mu ndani mako ano mucena. Ndapuwa ndiani mucena uu wo kugumihwa ndi mai wa Tenji wangu? Pakuzwa kucungamija kwako, mwana wakatamba ngo kudakara mu ndani mangu.”—Luka 1:42-44.

Maria wakadavira ecibonga ngo mwoyo wese: “Mwiha wangu unokuja Mwari. Mwoyo wangu unodakajiswa ndi Mwari, Muponesi wangu. Ngokuti wakaringira kudodoka ko muranda wake; kubvira nyamasi vandhu vese vanozondidana wakakomborehwa. Ngokuti Mwari wo simba wakaita kondiri bziro bzikuru.” Apa tingakwanisa kuvona kuti pikija wakaitihwa unyasha, Maria waipa rukujo hwese kuna Mwari. Iyena wakati: “Zina rake rakacena. Nguva jese yena anoitira usizi vandhu vanomuthya.”—Luka 1:46-50.

Ecifemehwa, Maria wakaenderera mberi ecikuja Mwari, eciti: “Wakatatija simba rake, wopseruja vanojikukumuja mu mwoyo yavo. Wakawisa vanojikuja, wokuja vanojidodokesa. Wakagutisa vano njara, vakhupuki wakavasia vacina ciro. Wakakorondha Isiraeli, muranda wake, ecicereceja unyaxa hwake. Inga bzaakagondesa baba wedu Abrahama no mbhuri yake mbhera narini.”—Luka 1:51-55.

Maria wakagara ku muzi ka Erizabheti, ko mweji jinokhwedera kuita mutatu, kangaije ecitomubesavo zvimweni, mu mazuva aya o kuti Erizabheti wainga woda kubara. Wakava mukuvo unodakajisa maningi kuno vanakaji ava vakagondeka, vairera mimba no besero ra Mwari, vari pamwepo mu njiku iji!

Zve vonanyi kukujwa kwakaizwa Jesu, pikija acito abahwa. Maria paakaguma, Erizabheti wakadaninja mwana wainga mundani ma Maria kuti “Tenji wangu,” zve mwana wainga mundani make “wakatamba ngo kudakara.” Izvi zvakasiyana maningi no matajihwe akazoizwa Maria no mwana wake waakazobara ngo vandhu vamweni, inga zvaticada kuvona.