Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 122

Mukumbiro wo Kupejisira wa Jesu mu Berere ro Padenga

Mukumbiro wo Kupejisira wa Jesu mu Berere ro Padenga

JOHANI 17:1-26

  • MUVIYO WO KUZIVA MWARI NO MWANA WAKE

  • RUBATANO HWA JEHOVHA, JESU NO VAJIJI

Madire aanoita vajiji ndiona anoitisa kuti Jesu avanasirire ngo kuti woda kupinda. Iyena anosota kudenga perepo woita mukumbiro kuna baba vake eciti: “Baba! Yaguma nguva. Kojanyi Mwana wenyu kuti Mwana wenyu amukojevo. Ngokuti makamusa simba panyezuru po bzisikwa bzese, kuti apevo uhomi hucikapera ko vese vo makamupa.”—Johani 17:1, 2.

Zviri pambhene kuti Jesu anoziva kuti kureremeja Mwari kunosisira maningi. Asi vetero yo upenyu hucikaperi inobhuiwa ndi Jesu, inonyaraja maningi. Ngo kuashira kwake “simba panyezuru po bzisikwa bzese,” Jesu anozwisisa muviyo wo muripo wake kuvandhu vese. Asi vanozokomborehwa ndiwona i vandhu vashoma basi. Ngenyi i vandhu vashoma basi? Ngo kuti Jesu anozoshandisa simba ro muripo kuna vayani vanorarama mukuzwirana no masoko ake anotevera anoti: “Uhomi hucingaperi nga uhu: kuti vamuzive imwimwi, Mwari umwe ega wokadi-kadi, na wiya wakatumwa ndimwi: Jesu Kristu.”—Johani 17:3.

Mundhu anodikana kunasa kuziva kamare Baba no Mwana kakuva no ushamwari hwo phedo kamare navo. Iyena anodikana kuva no mavonero akaezana no mavonero avo ngo pamusoro po zviro. Kunja kwa izvo, anodikana kuvangisira kutevejera undhu hwavo hucikaezaniswi no humweni paanoshanda no vamweni. Zve zvinodikana kuzwisisa kuti kukujwa kwa Mwari kunosisira maningi kupinda kuashira upenyu ucikaperi ko vandhu. Wari Jesu anobhuya ngo shwiro iyi.

Iyena anoti: “Ndakamukoja pasi pano, ndecipeja basa ro makandituma kuriita. Waro ndikojenyivo, Baba, panyasi penyu, ngo goja ro ndainga naro momuri, nyika yo pasi icito ikaruhwa.” (Johani 17:4, 5) Jesu anokumbira kuti, pasure po kumuswa avezve no goja raaingaya anaro kudenga.

Asi Jesu aakanganwi zvaakaita pa mushando wake. Iyena anoita mukumbiro eciti: “Ndakazivisa zina renyu ku vandhu vo makandipa, vakakhethwa mu nyika yo pasi. Vainga venyu, movapa kondiri. Ivona vakapurukira izwi renyu.” (Johani 17:6) Mu mushando wake, Jesu aazivi kujijira kudaninja basi zina ra Mwari, Jehovha. Iyena wakabesera vapostori vake kuti zina iri rinoimirira undhu hwa Mwari no matajire aanoita vandhu.

Vapostori vakajija ngo pamusoro pa Jehovha, cigaro co Mwana wake pomwe no zviro zvakajijiswa ndi Jesu. Jesu mukujidodokesa anoti: “Ndakavajijisa mazwi o makandibvunja. Ivona vakamaaxira, voziva bzokadi kuti ndakabva komuri, vakatendavo kuti makandituma ndimwi.”—Johani 17:8.

Ngo kudaro Jesu anoziva musiano uri pakati po vateveri vake no vandhu vamwenivo havo. Iyena anoti: “Ndinokumbira ngo njiyo yavo. Andikumbiriri nyika yo pasi. Ndinokumbirira vaya vo makandipa, ngokuti mbhenyu . . . Baba vokucena! Vangwarirenyi mu zina renyu: zina romakandipa; kuti vave ciro cimwe kudari ndisu. . . . [Inini] ndakavakorondha; akuzivi kupsejeka na umwe wavo, kuciripi mwana wo kurasika,” kunangira Judha Iskariote, waidaya kucengeja Jesu.—Johani 17:9-12.

Jesu anoenderera mberi eciita mukumbiro eciti: “Vandhu vo pasi pano vakavanyenya. . . . Andikumbiri kuti muvabvise pasi, kaveta kuti muvangwarire ku uxaixi. Ivona asipi vo pasi pano, kudari inga ndini andiripi wo pasi pano.” (Johani 17:14-16) Vapostori no vajiji vamweni vari munyika, kunangira mushovo wese wo vandhu vari kutongwa ndi Sathana. Asi vanodikana kuramba vakaparajana no nyika pomwe no ushati hwayo. Kuitisa kudini?

Ivona vanodikana kuramba vakacena, vakaparajana no nyika kuti vashandire Mwari, ngo  kushandisa cokwadi cinowanika mu Matahwa o ciHebheru no cokwadi cakajijiswa ndi Jesu kamare. Iyena anokumbira eciti: “Vavangisenyi [kana kuti vacenesenyi] mu bzokadi. Izwi renyu ndhakadi.” (Johani 17:17) Nguva yakazotevera, vapostori vamweni vakatara mabhuku akafemehwa aizovavo divi ro “bzokadi” zvaizobesera vamweni kuti vave vakacena.

Ngo kufamba ko nguva, vamweni vaizodavira “bzokadi.” Ngo kudaro Jesu anoita mukumbiro eciti: “Andikumbiriri ivona [vaanavo waro] basi; ndinokumbiriravo vaya vanozonditenda ngo kuzwa izwi ravo.” Jesu anovakumbirira cicinyi? “Kuti vese vave ciro cimwe, kudari inga imwimwi, Baba, muri kondiri, na inini komuri, ivona vaite ciro cimwe kotiri.” (Johani 17:20, 21) Jesu na Baba vake asipi mundhu umwe kamare. Ivona ndi umwe munjira yo kuti ivona vanozwirana mu zvese zvavanoita. Ngo kudaro Jesu anokumbira kuti vateveri vake vave vakabatanavo na iyena pomwe na Jehovha.

Panguva shomani yapera Jesu wainga abvunja Pedhru no vamweni kuti iyena waienda kovanasirira ndau kudenga. (Johani 14:2, 3) Wari Jesu anomusazve shwiro iyi mu mukumbiro wake eciti: “Baba! vaya vo makandipa, ndinoda kuti pondinozogara, vagarevo pamwepo na inini, ngokuti makandidisisa, nyika yo pasi icito ikaruhwa.” (Johani 17:24) Ngo magama aya iyena, anonga atatija kuti Mwari waida maningi Mwana wake wakazojwa wakazova Jesu Kristu, kare hako Adhamu na Evha vacito vava no vana.

Ecipejesa mukumbiro wake, Jesu anogogomejerazve zina ra Baba no rudo hwa Mwari kuno vapostori no vamweni vacada kutendera “bzokadi,” eciti: “Ndakavazivisa zina renyu, ndinozorizivisabze. Kuti rudo hwomakandida ndihwona hugare movari, ininivo ndigarevo movari.”—Johani 17:26.