Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 138

Kristu Ari ku Mukono Muho wa Mwari

Kristu Ari ku Mukono Muho wa Mwari

MAITIRO O VAPOSTORI 7:56

  • JESU ANOGARA PA MUKONO MUHO WA MWARI

  • SAURO ANOVA MUJIJI

  • TINO THANGWE RO KUDAKARA

Pasure po gumi ro dhiya Jesu naakhwira kumatenga, kwakaduruhwa mujimu mucena pa dhiya yo Pentekoste. Izvo zvinokhombija kuti Jesu wainga waguma kumatenga. Cikhombijo cimweni cicada kuitika. Mukuvo mushomani mujiji Stefano acito afuhwa ngo mapuwe ngo ndava yo ucapupu hwake hwo kugondeka, iyena wakamimira aciti: “Ndiri kuvona mugore makafununguka, no Mwana wo mundhu akaima pa mukono muho wa Mwari.”—Maitiro o Vapostori 7:56.

Paanova na Babake kumatenga, Jesu anodikana kuvetera kuzobvunjwa zvo kuita inga zvakanangwa mu Soko ra Mwari. Dhavhidhi wakafemehwa kuti atare kudari: “Izwi ra Tenji [Jehovha] Mwari kuna tenji wangu [Jesu]: ‘Garai pa mukono wangu wo muho, mbhera ndidire vakorore vako inga citambarariro co soka jako.’” Paunozopera mukuvo wo kuvetera uu, Jesu anozotonga ‘pakati po vavengi vake.’ (Nduyo 110:1, 2) Waro Jesu waizoitenyi kumatenga paanovetera mukuvo waanozopeja vavengi vake?

Ungano yo ciKristu yakaumbwa pa Pentekoste yo gore ro 33 N.V.Y. Jesu wakatanga kutonga vajiji vake vakazojwa ngo mujimu, naari kumatenga. (VaKolosi 1:13) Wakavatungamirira mu kucumaira kwavo no kuvanasirira kuitira mutoro wo vanozova nawo kumbejiyo. Mutoro wenyi? Pa kufamba ko mukuvo, vanogondeka mbhera ngo kufa anozomuswa kuti vazove majimambo pamwepo na Jesu mu Umambo.

Muezaniso mukuru wo mundhu anozova mambo ngo wa Sauri, anozivikaya kuva Pauro ngo zina ro ciRoma. Iyena wainga muJudha waivangisira maningi pa kuita zvinoda Mutemo wa Mwari, asi wakacengejwa maningi ngo vatungamiriri wo zviara zvo ciJudha, wotoguma pa kutendera kuti Stefano ngaafuhwe ngo mapuwe. Perepo, “ecihasaira ngo kuda kugana no kuuraya vajiji va Tenji,” Sauri wakaenda Dhamasko. Iyena wainga atendehwa ngo Mupiri Mukuru anozwi Kaifasi kuti asunge vajiji va Jesu no kuvaviisa Jerusarema. (Maitiro o Vapostori 7:58; 9:1) Asi Sauri panonga ari mu ngwanja, jezera rakakura rinomutendeneja, wowa pasi.

Izwi rinobva kucikavoneki rinodanija reciti: “Saulo, Saulo, unonditevererenyi?” Sauro anobvunjisa kuti: “Ndimwi ani, Tenji?” Mupinguro unoti: “Inini ndiri Jesu, wo unoteverera iwewe.”—Maitiro o Vapostori 9:4, 5.

 Jesu wakabvunja Sauro kuti anghwine mu Dhamasko zve avetere ndhungamiriro jaanozopuwa. Waidikana kubatwa musvimbhu mbhera mu dhorobha ngokuti jezera ro mushamaiso riya rakamuitisa bofu. Pa civoniso cimweni, Jesu wakabudira Anania, umwe wo vajiji anogara Dhamasko. Jesu wakabvunja Anania kuti aende ku ndau imweni kowanana na Sauri. Anania waithya kuendeyo, asi Jesu wakamuthembesa kuti: “Yena wakasanwa ndini, kuti atokotese zina rangu ku vonyikanja, ku majimambo no ku vaIsraeli.” Sauri wakatanga kuvonazve zve ari mu Dhamasko, wakatanga “kujijisa mu masinagoga kuti Jesu ndi Mwana wa Mwari.”—Maitiro o Vapostori 9:15, 20.

Ngo besero ra Jesu, Pauro no vatokotesi vamweni vo vhangeri, vakaenderera mberi no basa ro kucumaira rakatangwaya ndi Jesu. Mwari wakavakomborera kuti vabudirire ushoni. Papera makore anokwana 25 Jesu naamubudira mu gwanja ro kuenda ku Dhamasko, Pauro wakatara kuti masoko akanaka acumaihwa ku “bzisikwa bzese bziri mu nyika ino.”—VaKolosi 1:23.

Pa makore akatevera, Jesu wakapa mutevejwana wo zvivoniso kuna mupostori Johani, waanoda maningi. Izvona zvinowanika mu bhuku ro Bhaibheri ra Apokalipsi. Ngo zvivoniso izvi, Johani wakararamadi kamare mbhera kuvona kuviya ka Jesu mu simba ro Umambo. (Johani 21:22) Johani anonanga kuti “ndakabatwa ngo mujimu” mu dhiya ya Tenji. (Apokalipsi 1:10) Dhiya ya Tenji yaizova rini?

Kunasa kujija uporofeti hwo Bhaibheri kunokhombija kuti dhiya ya tenji yakatanga mu mukuvo jedu jino. Mu gore ro 1914, makatanga hondo inozivika kuti i Hondo yo Kutanga yo Nyika Yese. Pa mazana o makore akazotevera, vandhu vakatanga kutambujwa ngo hondo, ndhendha, njara, kuzungunyika ko nyika no zviitiko zvimweni. Zviitiko izvi zvinokhombija kukwanirisika ko pasi pese ko “citatijo” cakapuwa vapostori ndi Jesu ngo pamusoro po “kuvia” kwake no “kupera ko nyika.” (Mateu 24:3, 7, 8, 14) Kucumaihwa ko masoko akanaka o Umambo kuri kuitwari wari, akuripi kuitwa mu Utongi hwo Roma basi, asi kuri kuitwa mu nyika yese.

Johani wakafemehwa kuti asanangure zvazvinoreva izvi, eciti: “Hwaguma unyisi, simba no kutonga kwa Mwari wedu, pamwepo no utongi hwo Wokuzojwa wake. Ngokuti wawiswa pasi murevi wo hama jedu, waijireva ka Mwari wedu, usiku no masikati.” (Apokalipsi 12:10) Umambo hwa Mwari hwaicumaihwaya ndi Jesu mu mativi ese, hwotonga kamare!

Aya i masoko anodakajisa vajiji vese va Jesu. Ivona vanodakara ngo magama a Johani okuti: “Ngo ndava yabzo, dakaranyi gore no mwese munogaremo. Khombo pasi pano no mu jombe, ngo kuti Sathana wakaderuka pasi, wakazara ngo runya, anoziva kuti nguva yaanayo i doko.”—Apokalipsi 12:12.

Ngokudaro Jesu aaripizve kuvetera ku mukono muho wa Babake. Ari kutonga inga Mambo, zve sasambi uno anozopeja vakorore vake vese. (Vaheberi 10:12, 13) Ici i ciitiko cinodakajisa cotiri kuvetera.