Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 120

Ivona Vanodikana Kubara Mucero Vova Shamwari ja Jesu

Ivona Vanodikana Kubara Mucero Vova Shamwari ja Jesu

JOHANI 15:1-27

  • MUUVHA WOKADI-KADI NO MATAVI

  • TINGAITISA KUDINI KUTI TIRAMBE TIRI MU RUDO HWA JESU

Jesu ari kuvangisa vapostori vake vakagondeka acikaiti zvo mushekenyera. Hwaa usiku maningi, kangaije kwatopindirija pakati po usiku. Wari anoita muezaniso unovangisa.

Anotanga ngo kuti: “Inini ndiri muti [kana kuti muuvha] wokadi-kadi, Baba wangu murimi.” (Johani 15:1) Muezaniso wake unorangarijisa zvainga zvakambonangwa kare hako ngo pamusoro po jinja ro vaIziraeri. Ivona vakadaninjwa kuti muuvha wa Jehovha. (Jeremia 2:21; Hoseya 10:1, 2) Asi Jehovha ari kuramba jinja iri. (Mateu 23:37, 38) Ngo kudaro Jesu ari kunangira ngo njira imweni. Iyena muuvha uri kurimwa ndi Baba vake kubvira pavakamuzoja ngo mujimu mucena mu gore ro 29 N.V.Y. Asi Jesu anovonesa kuti muuvha unoimirira zvizinji.

Iyena anoti: “Davi rese ricikabari mucero mondiri, ivona [Baba vangu] vanozoritema. Davi rese rinobara mucero, vanoriphazira, kuti ribare bzizinji. . . . Kudari inga davi ricikakwanisi kubara rega, ricizivi kubatana no muti, bzakadaro na imwimwi, mukaregera kugara mondiri. Ndini muti, imwimwi muri matavi.”—Johani 15:2-5.

Jesu wakagondesa vajiji vake kuti pasure po kupinda, waizotumira mujimu mucena kuti uvabesere. Pasure po dhiya 51 vapostori no vamweni pavakaashira mujimu uwu, vakava matavi o muuvha. Zve “matavi” ese aidikana kubatana na Jesu. Ngenyi?

Iyena anodurujira kuti: “Ndiani anogara mondiri, na inini mwaari, anobara mucero yakawanda, ngokuti pacina inini amuiti ciro.” Vateveri va Jesu vakatendeseka vayani vanofananijihwa no “matavi,” vaizobara mucero jakawanda maningi ngo kutevejera mavara ake, vecibvunja vamweni ngo pamusoro po Umambo hwa Mwari pomwe no kupsaka vajiji vamweni ngo kuvangisira. Asi zvicinyi zvinoitika kudari mundhu akaramba acina rubatano na Jesu, wotama kubara mucero? Iyena anoti: “Ndiani acikagari mondiri, anozokhandihwa kunja.” Ngo divi rimweni, Jesu anoti: “Mukagara mondiri, mazwi angu ogaravo momuri, kumbiranyi bzomunoda, munozopuwa.”—Johani 15:5-7.

Wari Jesu anobhuyazve ngo pamusoro po kuzwira mutemo yake. Iyena wainga akambozvinanga kanokwana kaviri. (Johani 14:15, 21) Iyena anobhuya ngo pamusoro po njira inosisira yo kuti vajiji vake vatatije ndiyona kuti vari kuzwira mutemo yake eciti: “Mukateveja mupango yangu, munozogara mu rudo hwangu. Kudari inga inini ndakateveja mupango ya Baba wangu no kuva [mu] rudo hwavo.” Asi kuva no rudo basi na Jehovha Mwari pomwe no Mwana wake azvikwani. Jesu anoti: “Mupango wangu nga uu: kuti mudisane ngocenyu, kudari ngo bzo ndakamuda. Akuna ano rudo hukuru kupinda wiya anopa uhomi hwake ngo ndava yo xamwari.”—Johani 15:10-14.

Munguva shomani iri kutevera, Jesu anozovonesa rudo hwake ngo kupira upenyu hwake ku vandhu vese vanova no rutendo. Muezaniso wake waidikana kuitisa kuti vateveri vake vatatijirevo rudo hwondhohwo ku vamweni. Rudo hwakadari ndihwona hwaizoitisa kuti vazivike inga vajiji vake inga zvaakambovereketa eciti: “Mukaita kudaro vese vanozoziva kuti muri vajiji vangu: Mukadisana ngo cenyu.”—Johani 13:35.

Zvinosisira maningi kuti vapostori vazwisise kuti Jesu anovadaninja kuti “shamwari.” Iyena anodurujira thangwe rinomuitisa kuti avadaninje kudaro eciti: “Ndamudana xamwari, ngokuti ndakamuvonesa bzese bzondakazwa ndi Baba wangu.” Akuna ushamwari humweni unopinda uhu, hwokuva shamwari jo phedo ja Jesu no kuziva zvaakabvunjwa ndi Babake. Asi kuti varambe vano ushamwari uhu, vanodikana kuramba ‘vecibara mucero.’ Vakambhera ngo kudaro, Jesu anovathembesa kuti: “Bzese bzo munokumbira kuna Baba ngo zina rangu, vamupe.”—Johani 15:15, 16.

 Rudo huri pakati po vajiji vake vari kuezanisihwari inga “matavi,” hunozovabesera kucungirira zvinozoitika kumbejiyo. Iyena anovangwaja kuti nyika inozovazonda, asi iyena anovavangisa eciti: “Vandhu vakamunyenya, zivanyi kuti vakatanga kundinyenya inini. Kudari nomainga vo nyika yo pasi, nyika yaizoda zviro zvayo. Kaveta ngo kuti amuripi vo nyika yo pasi, . . . nyika inomunyenya ngo njioyo.”—Johani 15:18, 19.

Ecidurujira padoko kuti ngenyi nyika yaizovazonda, Jesu anoengejera eciti: “Vanozomuitira bzese ibzi ngo ndava yo zina rangu; ngo kuti avamuzivi Wiya wakandituma.” Iyena anonanga kuti mabasa ake anoshamaisa anoshora vayani vanomuvenga eciti: “Nondicizivi kuita bziro panyasi pavo, bzicikazivi kuithwa ngo mundhu umweni, avacaizovepi no uxaixi. Kaveta wari, pikija vakatobzivona, vanondinyenya, inini na Baba wangu.” Zvokadi kuzonda kwavo kunokwanirisa ciporofita.—Johani 15:21, 24, 25; Nduyo 35:19; 69:4.

Jesu anogondesazve kutumira mujimu mucena kuti uve mubeseri. Simba iri rinowanika ku vateveri vake vese zve ringavabesera kuti vabare mucero yo kuita “ufakazi.”—Johani 15:27.