Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 107

Mambo Anodaninja Vakokwi ku Mabiko o Mucadho

Mambo Anodaninja Vakokwi ku Mabiko o Mucadho

MATEU 22:1-14

  • MUEZANISO WO MABIKO O MUCADHO

Mushando wa Jesu uri kupera, asi iyena ari kuenderera mberi ecishandisa muezaniso kuti apheture mabasa o vatari no vapiri vakuru. Izvi ngo zvinoitisa kuti vade kumuuraya. (Luka 20:19) Asi Jesu aato apejerana ushoni navo. Anovaitirazve muezaniso umweni.

Iyena anoti: “Umambo hwo mugore hunotojana na mambo wakanasirira cirariro co mucadho wo mwana wake. Wakatuma varanda kodanija vakokwi ku mucadho, kaveta ivona vakaramba kuvia.” (Mateu 22:2, 3) Jesu anotanga no muezaniso wake ngo kunanga ngo pamusoro po   “Umambo hwo mugore.” Apana mubvunjo kuti “mambo” wakona ndi Jehovha. Waro mwana wa mambo no vandhu vanodaninjwa ku mabiko o mucadho vanoezanisihwa na ani? Mubvunjo uwu aunesizve kupingura. Mwana wa mambo ndi Mwana wa Jehovha, wiya ari kuita muezaniso uwu. Vandhu vanodaninjwa ku mabiko o mucadho ndi vayani vanozova mu Umambo hwo mugore, pamwepo no Mwana.

Ndiani anotanga kukokwa? Jesu no vapostori vake vari kucumaerera ani ngo pamusoro po Umambo? Ku vaJudha. (Mateu 10:6, 7; 15:24) Jinja iri rakadavira citenderano co Mutemo mugore ro 1513 N.V.I.Y., zvovaitisa kuti vave vadongeri vokutanga vanozova umwe wo divi ro “umambo hwo vapiri.” (Exodo 19:5-8) Waro ivona vanozodaninjwa rini kuti vaende ku mabiko o “mucadho”? Zviri pambhene kuti mukoka uwu wakaitika mugore ro 29 N.V.Y., Jesu paakatanga kucumaera ngo pamusoro po Umambo hwo mugore.

VaIziraeri vazinji vakaitenyi pavakakokwa? Inga zvakananga Jesu “ivona vakaramba kuvia.” Vatungamiriri vazinji vo zviara no vakuru-kuru vamweni avazivi kutenda Jesu inga Mesia, nee avazivi kumutenda inga Mambo wakagajwa ndi Mwari.

Asi Jesu anonanga kuti vaJudha vangava no mukana umweni wo kuti vacinje mugariro wavo eciti: “[Mambo] wakatumabze varanda vamweni, eciti: ‘Bvunjanyi vakokwi: “Vonanyi kuti cirariro capera kutojaniswa. N’ombe jangu no nyama jakanuna japera kuurawa: Bzese bzakwana. Izanyi ku mucadho.”’ Kaveta ivona avazivi kuzwa, vopinda: umwe ku munda wake, umweni ku xavo yake, Vamweni  vakabata varanda va mambo vovatuka, vovauraya.” (Mateu 22:4-6) Izvi zvaivonesa zvaizoitika paizoumbhwa ungano yo ciKristu. Pa mukuvo uwu vaJudha vainga vaciri no mukana wo kutora rutivi mu Umambo, asi vazinji vavo vakaramba mukoka uwu zve vaitotaka ‘varanda va mambo.’—Maitiro o Vapostori 4:13-18; 7:54, 58.

Mambo waizoitenyi ngo jinja iri? Jesu anoti: “Mambo wakanyangajwisisa, wotuma masoca ake kouraya vaurai vo vandhu vaya, wopisa nyika yavo.” (Mateu 22:7) Izvi zvakaitika ku vaJudha mugore ro 70 N.V.Y., vaRoma pavakaphwanya Jerusarema, “nyika yavo.”

Waro, kuramba kwavo mukoka wa mambo zvaireva kuti apacina anozokokwazve here? Haiwa, mukuzwirana no muezaniso wa Jesu. Iyena anoenderera mberi eciti: “Sure kwabzo [mambo] wakabvunjabze varanda vake kuti: ‘Cirariro co mucadho cakanasirika, kaveta vakokwi avacaifanerepi. Endanyi pa mbhararano po makwanja, modanija kuza ku cirariro varivese vo munozowana.’ Varanda vaya vakaenda mu makwanja, vounganija vese vo vakawana: vandhu vakaxata pamwepo no vauxoni. Nyumba yo cirariro yakazara ngo vakokwi.”—Mateu 22:8-10.

Ngo kufamba ko nguva mupostori Pedhru waizotanga kubesera vandhu kuti vave maKristu okadi-kadi; vandhu vacaingepi vaJudha nee avacaingepi vakatendeukira ku ciara co ciJudha. Mugore ro 36 N.V.Y., mukuru wo masoca o kuRoma anozwi, Kornerio, pomwe no mbhuri yake, vakaashira mujimu mucena wa Mwari votanga kuva no vetero yo kutora rutivi mu Umambo hwo mugore hwainga hwakanangwa ndi Jesu.—Maitiro o Vapostori 10:1, 34-48.

Jesu anovonesa kuti asipi vese vanoenda ku mabiko o mucadho vanovoniwa inga vanosisira pamberi pa “mambo.” Iyena anoti: “Mambo, naanghwinemo kovona vakokwi, wakavonemo mundhu aacaisimirepi nguvo yo mucadho. Wakamubvunjisa kuti: ‘Xamwari, wanghwinisa kudini muno, ucina nguvo yo mucadho?’ Yena wakanyarara. Pondhopo mambo wakabvunja varanda kuti: ‘Musungenyi mu makumbo no mu mukono, mukhandirenyi mu cidima co kunja. Pondhopo anozorira ecigedesa-gedesa meno.’ Ngokuti vazinji vanodanijwa, kaveta vaxoma vanosanwa.”—Mateu 22:11-14.

Kangaije vatungamiriri vo zviara vari kuzwa zviri kunanga Jesu zvingaita kuti avaripi kuzwisisa revo yazvo nee avaripi kutoziva muviyo wo zvese zvaari kurevaro. Asi vanotoengejera ushungu hwavo kuti vamuurae vecirangarira kuti vangarerukihwa kugara vacina mundhu ari kundovapseruja nguva jese.