Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 101

Anohira Pamuzi wa Simoni ku Bhetania

Anohira Pamuzi wa Simoni ku Bhetania

MATEU 26:6-13 MARCO 14:3-9 JOHANI 11:55–12:11

  • JESU ANOHWIRIRA KU BHETANIA PHEDO NO JERUSAREMA

  • MARIA ANODURURIRA JESU MAFUTA ANONUHIRA

Ecibuda ku Jeriko, Jesu anoenda ku Bhetania. Wainga ecikhwija pa mumango uno makirometro anokhwedera kuita 20, zve gwanja rakona rinonesa kufamba. Razaro no hambzaji jake mbiri, vanogara mu Bhetania, cindharaundha cinowanika ku makirometro matatu kubva ku Jerusarema zve ciri kumabvazuva ko Dundhu ro Maorivhe.

VaJudha vazinji vapera kugumirana Jerusarema ku Phasika. Ivona vanokasika kuguma kuti ‘vajicenese’ kudari vakapsasa mutembo kana ciri cese cavakaita caizovasvipisa. (Johani 11:55; Bzviverengo 9:6-10) Vamweni vanokasika kuguma vanoungana mu themberi. Ivona vanojibvunjisa kuti dengani Jesu anoviya ku Phasika.—Johani 11:56.

Vano makanijano maningi ngo pamusoro pa Jesu. Vatungamiriri vamweni vo zviara vari kuda kumusunga kuti vamuuraye. Zvokadi ivona vanozivisa kuti wiya anozwa kuti Jesu ari kwakati, anodikana ‘kunanga kuitira kuti vakwanise kumusunga.’ (Johani 11:57) Vatungamiriri ava vakamboeja kuuraya Jesu paakamusa Razaro. (Johani 11:49-53) Ngo pamusoro pazvo, vainga vecikana-kana dengani Jesu waizokwanisa kuviya pakazara vandhu kana kuti haiwa.

Jesu anoguma ku Bhetania ngo Mucishanu, kwainga kwecicota dhiya ndhandhatu “kuti igume Paskwa.” (Johani 12:1) Dhiya yakatevera mainga (Musabudu, dhiya yo 8 yo mweji wa Nisani). Dhiya yaitanga ngo kubira ko zuva. Ngo kudaro Jesu anoguma Sabudu ricito ratanga. Iyena aacaizokwanisepi kufamba kubva ku Jeriko ngo Musabudu. VaJudha avatendehwi kufamba ngo Musabudu. Sabudu yaitangira ngo Mucishanu pa kubira ko zuva mbhera Musabudu pa kubira kozuva. Zvingaita kuti Jesu anoenda kumuzi ka Razaro inga zvaakamboitaya.

Simoni, wiya anogaravo ku Bhetania, anokoka Jesu no shamwari jake pamwepo na Razaro kuti vaviye kuzorarira kumuzi kwake ngo Musabudu. Simoni anocidaninjwa kuti ndi “nyamapere,” kangaije ngo kuti waimbonga nawo, asi wakazoraphwa ndi Jesu. Marta inga mwanakaji anoshanda maningi, anotanga kuima-ima kuti apsakire cokuha varendo. Maria wainga akagara phedo na Jesu, asi wainga ecida kuita zviro zvicikadakarihwi ngo vandhu.

Maria anofunungura cijuvi cainga cino “mafuta okunuhira anozwi ‘nardo’ yakanaka.” (Johani 12:3) Mafuta aya anodhura maningi, anotengwa ngo 300 o madhenario anoezana no mutengo unopocehwa ngo mundhu anonga ashanda gore rese. Maria anodurura mafuta aya mu musoro ma Jesu no makumbo perepo wobata bvuji rake wozoja ndirona mafuta mu makumbo a Jesu. Pamuzipo pese panomukira kuti gudaa, ngo kunuhira ngo mafutewo.

Vajiji vanonyangajwa vobvunjisa kuti: “Bzinoitihwenyi kupseja kudaro mafuta okunuhireo?” (Marco  14:4) Judha Sikarioti anokhara eciti: ‘Ngenyi aazivi kutengeswa mafuta okunuhirewo ngo 300 o madhenario, kuti mareyo ipuwe varombo?’ (Johani 12:5) Izvi azvirevi kuti Judha wainga ecida kamare kubesera varombo, ngo kuti iyena wainga eciita basa ro kuba mare yaaiviga.

Jesu anoinikira Maria eciti: “Bzokadi kuti [varombo] munozova na ivona ngari yese, kaveta inini amuzogari neni njiku jese. Ndibzona, ngo kundidururira mafuta aya okunuhira pa muviri pangu, wabziita kuda kundinasirira kuenda ku guva. Bzokadi ndinomubvunja kuti pasi pese, Vangeri iri norotokoteswa, bzinozonangwa bzaaperari kuita ngo kumusimba.”—Mateu 26:10-13.

Jesu waanodhiya jinokhwedera kuita mbiri ari ku Bhetania, zve masoko ngo pamusoro po kuguma ka Jesu mu Bhetania anozika kwese. VaJudha vazinji vanoenda kumuzi kwa Simoni kuti vaende kovona Jesu na Razaro, “[Jesu] waainga akamusa ko vakafa.” (Johani 12:9) Wari vapiri vakuru voita urongwa hwo kuuraya Jesu na Razaro. Vatungamiriri vo zviara ava, vanorangarira kuti vandhu vari kuva no gonda kuna Jesu ngo kuti vari kuvona Razaro eciraramazve. Kushata kwakadini ko vatungamiriri vo zviara ava!