Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 102

Mambo Anonghwina mu Jerusarema Akapakira mbongoyo

Mambo Anonghwina mu Jerusarema Akapakira mbongoyo

MATEU 21:1-11, 14-17 MARCO 11:1-11 LUKA 19:29-44 JOHANI 12:12-19

  • JESU ANONGHWINA MU JERUSAREMA INGA MAMBO ANONYISA

  • ANOZIVISA KUPARAJWA KO JERUSAREMA

Dhiya yakatevera, mainga Mudimingu dhiya yo 9 ya Nisani, Jesu anobuda ku Bhetania no vajiji vake voenda ku Jerusarema. Pavanokwedera ku Bhetfajhe, pa Dhundhu ro Maorivhe, Jesu anobhuya no vajiji vake.

Iyena anoti: “Endanyi ku guta riri pambeji penyu. Pakuguma munozowana mbongoyo yokaji yakasungihwa no cimwana cayo. Bzisunungurenyi, muvie nabzo. Mukabvunjiswa ciricese ngo mundhu, munozonanga kuti Tenji anobzida, no kuti anobzihwirija sambi wari.”—Mateu 21:2, 3.

Vajiji avazvibati kuti zviri kunangari Jesu zviri kukwanirisa ciporofita co mu Bhaibheri. Asi vanozozvibata kuti izvi zviri kuzajisa ciporofita ca Zakaria. Iyena wainga akananga kuti Mambo wakagondeswa ndi Mwari waizonghwina mu Jerusarema ecijidodokesa, zve “anopakira mbongoyo, cimbongoyo, mwana wo mbongoyokaji.”—Zakaria 9:9.

Vajiji pavanoguma ku Bhetfajhe, votora cimbongoyo na mai waco, vandhu vainga phedopo vanobvunjisa kuti: “Muri kuitenyi mecisunungura cimbongoyo?” (Marco 11:5) Asi pavanoziva kuti jiri kudiwa ndi Tenji, vanovatendera kuti vajitore. Vajiji vanodira nguvo javo jo kunja pa mbongoyo no cimwana cayo, asi Jesu anopakira pa cimbongoyo cidokoco.

Mbungano iri kumuteverera inoramba yeciengejeka Jesu paanonga ari mugwanja ecienda ku Jerusarema akapakira pa cimbongoyo. Vazinji vanowaja nguvo javo mugwanja. Vamweni ‘vanotema matavi o musora’ vecimawaja mucitaka. Vecidaninjira kuti: “Hosana! Ngaasimbwe uwo anoza mu zina ra Tenji [Jehovha]! Ngahusimbwe Umambo huri kuza hwa Baba wedu Davide!” (Marco 11:8-10) VaFarisi vari pakati po mbungano, vanonyangajwa maningi ngo pamusoro po masoko aya zve vanobvunja Jesu kuti: “Mujijisi! Rambisanyi vajiji venyu!” Jesu anovapingura kuti: “Ndinomubvunja kuti ivona vakanyarara, mapuwe anozomimira.”—Luka 19:39, 40.

Paanovona Jerusarema, Jesu anotanga kucema eciti: ‘Nyamasi, kudari no waizviziva kuti zvicinyi zvinokupekeja runyararo! Kaveta zvakafisika kouri.’ Jerusarema rinozotambujwa ngo pamusoro po kutama kwaro kupurutana. Jesu anonanga kuti: “Vakorore vako vanozokufungira no kukujivirira ngo marindi, mativi ese; vanozokupsinya kwese-kwese: vanozokuwisa pasi pondhopo no vana vako mukati mako; apazovi no buwe ririrese rinozosara panyezuru po rimweni.” (Luka 19:42-44) Masoko a Jesu anozokwanirisika mugore ro 70 N.V.Y.

Jesu paanonghwina mu Jerusarema, ‘vandhu vese vo guta vaikahamara veciti: “Ndiani uu?”’ Zve mbungano inoramba yecidaninjira yeciti: “Uu ndi Jesu, muporofeti wo Nazareta, guta ro Galileya.” (Mateu 21:10, 11) Vamweni vavo vainga vakavona Jesu ecimusa Razaro, vanoverengeravo vamweni mushamaiso uwu. VaFarisi vanocema-cema ngo kuti zvavari kuda azviripi kuitika. Ivona vanobvunjana ngo cavo veciti: “Vandhu vese vanomutevera!”—Johani 12:18, 19.

Kazinji Jesu akaguma ku Jerusarema anoenda kuthemberi kojijisa. Mondhomo anotorapa mapofu no zvigono. Vapiri vakuru no vatari vanonyangajwa maningi pavanovona Jesu eciita izvi, pomwe no kuvona zvivana zvecidaninjira kuti: “Hosana, Mwana wa Davidi!” Vatungamiriri vo zviara vanobvunjisa Jesu kuti: “Uri kuzwa bzovanonanga ava?” Iyena anodavira kuti: “Imwimwivo amuzivi kujija bzakatahwa bzokuti: ‘Wakajipsakira goja mu muromo wo vana vadoko no vana vanomwa mazamu’?”—Mateu 21:15, 16.

Jesu anoringa-ringa ecisota zviro muthemberi. Zuva rainga roda kuvira, ngo kudaro Jesu no vapostori vake vanopinda. Dhiya yo 10 ya Nisani aito yatanga, iyena anohwirira ku Bhetania kwaanoenda kovatira ngo Mudimingu.