Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 117

Cirariro ca Tenji

Cirariro ca Tenji

MATEU 26:21-29 MARCO 14:18-25 LUKA 22:19-23 JOHANI 13:18-30

  • JUDHA WOZIVIKA INGA MUTENGESI

  • JESU ANOTANGA CIRANGARIJO

Pa kutanga ko usiku uhu, Jesu wakapa vapostori vake cijijo co kujidodokesa ngo kusuka soka javo. Wari kangaije vapera kuha Phasika, zve Jesu anonokora masoko o uphorofita hwa Dhavhidhi, okuti: “Xamwari yangu, yo ndaigonda nayo, yaiha na inini, yakandimusira cisisinindho.” Perapo anodurujira kuti: “Umwe wenyu anozondipikihwa” kana kunditengesa.—Nduyo 41:9; Johani 13:18, 21.

Vapostori vanosotana ngocavo, vacijibvunjisa kuti: “Ndini kani Tenji?” Pikija Judha Iskariote anoitavo kudaroko. Pedhru anobvunja Johani, ari pamutivi pa Jesu pa meza yo vari waro. Ngokudaro, Johani anosheamira kuna Jesu, wobvunjisa kuti: “Ndiani mupikwa uu, Tenji?”—Mateu 26:22; Johani 13:25.

Jesu anodavira kudari: “Nga wiya wondinozopa dimbu ro mukate ro ndiri kuseva.” Jesu anoseva dimbu ro mukate mu ndiro iri pa meza, woripa Judha, woti: “Mwana wo mundhu anopinda kudari ngo bzakatahwa ngo njio yake. Kaveta, nyatwa kwa wiya wo Mwana wo mundhu anozopihwa ngo ndava yake! Bzainga bziri nane kwaari kutama kubahwa!” (Johani 13:26; Mateu 26:24) Judha anonghwinwa ndi Sathana. Iyena wainga waano murangariro jakashata zve wari anojipekejera kuti aite kuda kwa Dhiabhu, ngo kudaro, anova “mwana wo kurasika” kana kuparajwa.—Johani 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Jesu anobvunja Judha kuti: “Bzo unoda kuita bziitei ngo kukasika.” Vapostori vamweni vanorangarira kuti Judha anogaraya no bhokiso ro mare, ari kubvunjwa kuti: “‘Endai kotenga bzinodikana pa diri,’ nokuti ape bziribzese vamasikini.” (Johani 13:27-30) Asi, Judha anoenda kotengesa Jesu.

Pa madeko o Phasika iyi kamare, Jesu anotanga ciitiko cipsa. Iyena anotora mukate, woita mukumbiro, anougura-gura zve anoupa vapostori  vake kuti vahe. Iyena anoti: “Uu muviri wangu unopihwa komuri. Itanyi ibzi mucindiceukijira.” (Luka 22:19) Vapostori vese vanoashijwa mukate uu zve vanouha.

Wari, Jesu anotora kopo yo vhinyu, woita mukumbiro zve anovaperekera kopo iyi. Umwe na umwe wavo anomwa padoko. Jesu anoti: “Mukheyo uu, citenderano cipsa co ngazi yangu inopopomejwa ngo ndava yenyu.”—Luka 22:20.

Ngo kuita kudaro, Jesu anonasirira cirangarijo co kufa kwake cinodikana kuitwa ngo vateveri vake, mu dhiya 14 ya Nisani wo gore ngo gore. Izvo zvinozovaceuja zvakaitwa ndi Jesu na Babake kuitira kupongonyora vandhu vakagondeka pa kutongehwa ushaishi no rufu. Kuceukija uku kuna cinangwa cikuru kupinda Phasika yo vaJudha ngokuti kunokohomejera kusujunuhwa kokadi-kadi ko vandhu vese vano gonda.

Jesu anonanga kuti ngazi yake “inozopopomera vazinji, kuti bzixaixi bzifujuhwe.” Pakati po vazinji vo vanozoregerehwa, pano vapostori vake vakagondeka no vamweni vakafanana navo. Ndivona vanozova na Jesu mu Umambo hwa Babake.—Mateu 26:28, 29.