Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 88

Kucinja ko Mugariro wo Mukhupuki no wa Razaro

Kucinja ko Mugariro wo Mukhupuki no wa Razaro

LUKA 16:14-31

  • MUFANANIJO WO MUKHUPUKI NA RAZARO

Jesu waipa mbhangiro yakanaka maningi ngo pamusoro po kushandisa upfumi hwo kunyama. Asi mbhangiro iyi aipurukihwi ngo vajiji vake basi. VaFarisi varipovo zve vanotodikana kuibatisisa. Ngenyi? Ngokuti ivona “vainyima” kana kuti vaidisisa mare. Povanozwa zvinonanga Jesu, vanotanga ‘kumuseka.’—Luka 15:2; 16:13, 14.

Asi, Jesu aana ndava nazvo. Iyena anoti kovari: “Panyasi po vandhu munoda kuvoneka kuti muri varungami. Kaveta Mwari anoziva mwoyo yenyu. Ngokuti bziro bzinodika ngo vandhu, bzinonyenywa ndi Mwari.”—Luka 16:15.

VaFarisi ‘vanodika’ kana kureremejwa maningi ngo vandhu, asi wari yaanguva yo kucinja cikamwe. Vandhu ava vanoreremejwa kudaro ngokuti vakakhupuka mu nyika, vano zvigaro mu zvomatongehwe o nyika zve vano nduma mu zviara, wari vari kuda kuderejwa. Vandhu vacina nduma zve vanoziva zvinodiwa zvavo zvo kumujimu, vanozobesehwa ndi Mwari. Jesu anojekesa kuti kuri kuitika cinjo huru.

Jesu anoti: “Mupango no muthetho wo vaporofeti bzaindongepo mbhera kuguma ka Johani. Kubvira ipona apo, hunotokoteswa Umambo hwo mugore. Umwe nga umwe anovangirira kuda kunghwinemo. Kaveta bzakareruka kupera denga no nyika, kupinda kuti dondhoji rimwe ro Mupango rikanganike.” (Luka 3:18; 16:16, 17) Waro masoko a Jesu aya anotatijisa kudini kuti kuri kuitika cinjo?

Vatungamiriri vo zviara zvo ciJudha vanojikuja vacinanga kuti vanozwira Mutemo wa Mosi. Mucakanganwa kuti Jesu paakarapa bofu rimweni ku Jerusarema, vaFarisi vecijikuja, vakati: “Itisu tiri vajiji va Mosi. Tinoziva kuti Mwari wakavereketa na Mosi.” (Johani 9:13, 28, 29) Cimwe co cidisiso co Mutemo wa Mosi cainga co kutungamirira vandhu vanojidodokesa kuenda kuna Mesia, kuda kurevera Jesu. Johani Mubhabhatiji wakananga pambhene kuti Jesu i bvuta ra Mwari. (Johani 1:29-34) Kubvira pa kutanga ko mushando wa Johani, vaJudha vo kujidodokesa, maningi-ningi vari varombo, vari kuzwa ngo pamusoro po “Umambo hwa Mwari.” Pacina kukana-kana, ariyo “masoko akanaka” kuitira vese vanoda kuva vatongwi vo Umambo hwa Mwari zve vanoda kubesereka ndihwona.

Mutemo wa Mosi auzokwanirisiki; kaveta, wakatungamirira vandhu kuenda kuna Mesia. Kusiapo izvo, apana acavangijihwa kuti auzwire. Inga muezaniso, Mutemo waitendera kurambana ngo mathangwe akasiana-siana, asi wari, Jesu anodurujira kuti “ndiani anorambana no mukaji wake worovora umweni, anoita upombo. Ndiani anorovora wakarambwaya, anopomboravo.” (Luka 16:18) Masoko aya anonyangajisa maningi vaFarisi vanodaya kudira muthetho pa zviro zvese.

 Wari Jesu anoita mufananijo unotatija kukura ko cinjo iri kuitikari. Mufananijowo ngo wovanarume vaviri vano mugariro jakasiyana, asi jinocinja ngo njira inoshamaisa. Patinovona mufananijo uu, rangariranyi kuti pakati po vari kuuzwari, varipo vaFarisi vanodisisaya mare, zve vanoreremejwa maningi ngo vandhu.

Jesu anoti: “Kwaiva no mukhupuki waisimira hanju jo mutengo no nguvo jakacena. Njiku jese waiita mabuso auxoni. Pa musuvo pake paingavo no masikini [mupembhi] waivata, akazara ngo mavonje, waidanwa Lazaro. Yena waida kupeja njara eciha mbhakata jaimbhwera pa tafura po mukhupuki. No [imbhwa] jaiza komunakata mavonje.”—Luka 16:19-21.

VaFarisi vanoda maningi mare. Waro kuripo kukana-kana kuti ndiani anofananijihwa ndi Jesu kuva “mukhupuki” here? Vatungamiriri vo zviara zvo ciJudha ava vanodazve kusimira nguvo jinodhura zve jinoshamaisa vamweni. Kusiapo upfumi hwovanahwo, vanovoneka kuva vakapfuma ngo rudakajiso hwovanahwo no mukana jaushoni jovanajo. Ngokudaro, kufananijihwa kwavo no mundhu wakasimira nguvo jo mutengo mukuru kunonasa kukhombija kukhwirira ko zvigaro zvovanazvo, zve nguvo jakacena jinokhombija kujiita kwavo vakarurama.—Danieli 5:7.

Vatungamiriri vo kukhupuka no vokujikuja ava vanovona kudini varombo, kana kuti vandhu vakaderera? Vanovarerusa, vecivadana kuti ‛am ha·’aʹrets, kana kuti vandhu vo pasi pano,  vacikazivi Mutemo nee avatofaneri kuujijiswa. (Johani 7:49) Izvo zvinokhombija mugariro wo mupembhi ‘anodanwa Razaro,’ ano njara maningi, zve anotoda “kupeja njara eciha mbhakata jaimbhwera pa tafura po mukhupuki.” Mukufanana na Razaro wakazara ngo mavonje, vandhu vakaderera vanoreruswa inga kuti vari kuhwaja kumujimu.

Mugariro unosuruvarisa uu unoitika pa mukuvo wakatikuti, asi Jesu anozviziva kuti yaguma nguva yo kuitika cinjo huru pakati po vano mugariro wokuezana no mukhupuki zve vano mugariro wakaezana no wa Razaro.

KUCINJA KO MUGARIRO WO MUKHUPUKI NO WA RAZARO

Jesu anoenderera mberi ecisanangura kucinja kukuru uku ko mugariro. Iyena anoti: “Kwakaitika kuti masikini wiya wofa, wotohwa ngo ngirozi, kuenda mu hana [kana pamutivi pa] . . . Abrahama. No mukhupukivo wakafavo, wovigwa. Mu ujiki, pakati po matambujiko, wakamusa majiso wovona Abrahama ngo ndhambo, na Lazaro mu hana make.”—Luka 16:22, 23.

Vari kupurukirari Jesu vanozviziva kuti Abhirahama wakafa kare zve ari mu Guva. Matahwa anojekesa kuti vari mu Guva kana Sheori, kubatanijavo Abhirahama, avakwanisi kuvona kana kuvereketa. (Mucumaeri 9:5, 10) Waro, vatungamiriri vo zviara ava vanorangarira kuti Jesu ari kureva ciricese ngo mufananijo uu here? Jesu kangaije ari kutatijenyi ngo pamusoro po vandhu vo kuderera no vatungamiriri vo zviara vokudisisa mare?

Jesu wakhombija kuti kuri kuitika cinjo ngo kunanga kuti ‘Mupango no muthetho wo vaporofeti bzaindongepo mbhera kuguma ka Johani, asi kubvira ipona apo, hunotokoteswa Umambo hwo mugore.’ Ngokudaro, kucumaira ka Johani no ka Jesu Kristu ngo kwaita kuti Razaro no mukhupuki vaite inga kuti vafa pa mugariro javo jokare, zve vave no mugariro jimweni pambeji pa Mwari.

Vanojidodokesa, kana kuti varombo, ngo vano utami hwo kumujimu. Asi vari kubesehwa zve vari kutendera masoko ngo pamusoro po Umambo akatanga kunangwa ndi Johani Mubhabhatiji perepo onangwazve ndi Jesu. Kareko vaikwana ngo “mbhakata jaimbhwera pa tafura” yo kumujimu yo vatungamiriri vo zviara. Wari ivona vari kuha zvokadi zvinosisira zvo mu Matahwa, maningi-ningi zviro zvinoshamaisa zviri kudurujihwa ndi Jesu.

Mukusiana, vatungamiriri vo zviara ava zve vakhupuki, vakaramba kuashira masoko o Umambo akatokoteswa ndi Johani zve ari kucumaihwari ndi Jesu mu ndharaundheyo yese. (Mateu 3:1, 2; 4:17) Zvokadi kamare, ivona vanonyangajwa  ngo masoko anobhuya ngo pamusoro po rutongeso hwa Mwari huri kuzari. (Mateu 3:7-12) Zvaizotondhoja vatungamiriri vo zviara vokuda mare ava, kudari Jesu no vajiji vake vakasiya kutokotesa masoko a Mwari. Vatungamiriri avo vakaezana no mukhupuki wo pamufananijo, uwo anoti: “Baba Abrahama, ndiitirenyi unyaxa. Tumanyi Lazaro, kuti abije kumbhiri ko cikunwe cake, aze konditondhoja rurimi, ngokuti ndinotambujika mu murabzu umu.”—Luka 16:24.

Asi izvi azvizoitiki. Vatungamiriri vo zviara vazinji avazocinji. Ivona vakaramba “kupurukira Mosi no vaporofeti,” vakataraya zvaidikana kuvatungamirira kuti vaashire Jesu inga Mambo wakagajwa ndi Mwari zve Mesia. (Luka 16:29, 31; VaGalàsia 3:24) Ivona avajidodokesi zve avatenderi kutevejera varombo vari kutenderari kuashira Jesu, voitihwa unyasha ndi Mwari. Ngo divi rimweni, vajiji va Jesu avaregeri kucumaira cokwadi, kana kucirerusa kuitira kudakajisa vatungamiriri vo zviara, kana kuitira kuvatondhoja. Pa mufananijo, Jesu anosanangura murangariro uu ngo magama anobvunjwa mukhupuki ndi “Baba Abrahama.”

Jesu anoti: “Mwana, ceukijai kuti wakaaxira uxoni hwako ucapona, kudari inga Lazaro wakaaxira umasikini. Kaveta wari yena wakomborehwa, iwewe wotambujwa. Bze, pakati pedu pano gomokomo guru ricingakwanisiki kukhirira ndirona kuza komuri no kuvia kotiri.”—Luka 16:25, 26.

Izvowaro i ururami zve zvinofanera kuti cinjo iyi iitike. Ngokuti inocinja mugariro una vatungamiriri vokujikuja vo zviara no vandhu vanojidodokesa, vanotendera kanga ya Jesu zve vanozozorojwa no kupuwa zvokuha zvo kumujimu. (Mateu 11:28-30) Cinjo iyi inozovoneka maningi mukati mo mweji munganani, citenderano co Mutemo pocinozocinjwa ngo citenderano cipsa. (Jeremia 31:31-33; VaKolosi 2:14; Vaheberi 8:7-13) Mwari paanozodurura mujimu mucena pa dhiya yo Pentekoste yo gore ro 33 N.V.Y., zvinozonasa kujeka kuti vajiji va Jesu ngo vano unyasha hwa Mwari, kuciripi vaFarisi no vovanonamata navo.