Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Ndau Jakararamira no Kujijisa Jesu

Ndau Jakararamira no Kujijisa Jesu

Ndau pa Mapa

 • FENISIA

 • GARIREYA

 • DHEKAPORI

 • SAMARIA

 • PEREYA

 • JUDHEYA

 • Sidhoni

 • Sarefaa

 • Tiro

 • Dhamasko

 • Dundhu Hermoni

 • Sezareya yo Firipi

 • Korazini

 • Bethsaida

 • Kafarnaume

 • Rafana

 • Kanaa

 • Magadhani

 • Jombe ro Garireya

 • Gergeza

 • Tibheria

 • Hipo(s)

 • Dioni

 • Kanata

 • Nazareta

 • Gadhara

 • Abhira

 • Naini

 • Sitoporis (Bhete-sheyani)

 • Bhetania? (mwombera wo Jordhani)

 • Pera

 • Sarimi

 • Ainoni

 • Sebhaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sikari

 • Dundhu Gerizimi

 • Mwimbo wa Jakobe

 • Murambo Jordhani

 • Arimateya

 • Efraimi

 • Firadherfia (Rabha)

 • Jeriko

 • Rama

 • Emausi

 • Jerusarema

 • Bhetfajhe

 • Bhetania

 • Bheterehema

 • Hebhroni

 • Zvipare zvo Judheya

 • Jombe ro Munyu (Jombe Rakafa)

 • JERUSAREMA

 • Rama

 • Emausi

 • Dundhu ro Maorivhe

 • Jerusarema

 • Bhetfajhe

 • Bhetania

 • Bheterehema