Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 19

Jesu Acijijisa Mwanakaji wo Samaria

Jesu Acijijisa Mwanakaji wo Samaria

JOHANI 4:3-43

  • JESU ANOJIJISA MWANAKAJI WO SAMARIA NO VAMWENI

  • KUNAMATA KUNOTENDEHWA NDI MWARI

Pavainga mugwanja kubva Judheya kuenda Garireya, Jesu no vajiji vake vanokhirira ngo mu dhistritu ro Samaria vacienda kanjikazi. Varemba ngo kufamba. Aamasikati, voima phedo no dhorobha ro Sikari kuti vazorore phedo no mwimbo wa Jakobe wokuti kangaije wakaciwa ndi Jakobe kana kuti wakapagari kuti uciwe pa mazana o makore akakhirira. Mbhera mukuvo wedu uno, kuna mwimbo wakaezana na uu phedo no dhorobha ro nyamasi uno rinozwi Nabrus.

Jesu paanozorora phedo no mwimbo, vajiji vake vanoenda mu dhorobha riri phedopo kuti vatenge zvokuha. Povanonga vacipo, mwanakaji wo Samaria anoviya kocera kumwa. Jesu anomukumbira kuti: “Ndipei kumwa.”—Johani 4:7.

VaJudha no vaSamarira kazinji avacaibhuisana ngo ndava yo kutama kuzwana kwainga pakati pavo. Ngokudaro, mwanakaji uu anokahamara, womubvunjisa kudari: “Iwewe uri muJuda ungandikumbirisa kudini kumwa inini, mwanakaji muSamaria?” Jesu anodavira kudari: “Iwewe kudari nowaiziva cipo ca Mwari, na wiya anokubvunja kuti ‘ndipei kumwa’, ndiwe waizomukumbira, yena waizokupa kumwa yo kupona.” Mwanakaji anodavira kuti: ‘Tenji, amuna ndovo, mwimbo wakajika, munoicerepi kumwa yakadora? Munopinda here baba wedu Jakobe, vakatipa mwimbo vomwa ivona, pamwepo no vana vavo no bzifuyo bzavo?’—Johani 4:9-12.

Jesu anoti: “Ndiani anomwa kumwa ii, anozozwabze nyota; kaveta ndiani anomwa kumwa yo ndinozomupa inini, aazozwi nyota mbhera narini. Kumwa yo ndinozomupa inini inozophinduka mwaari kuita cinyuke co kumwa inopopoma ku uhomi hucingaperi.” (Johani 4:13, 14) Pikija kuti Jesu waremba, asi aciri no cido co kubvunja mwanakaji wo Samaria masoko o cokwadi anopa upenyu.

Perepo mwanakaji anoti: “Tenji, ndipenyi kumweyo, kuti nditame kuzozwabze nyota; nditamebze kuvia kocera pa mwimbo uu.” Zvinovoneka inga kuti Jesu anocinja shwiro, womubvunja kudari: “Endai, wodana murume wako; uvie nayena pano.” Iyena wakadavira kuti “andina murume.” Kangaije kuti mwanakaji uu anokahamara ngo zvinonanga Jesu ngo pamusoro pake, kuti: ‘Wananga zvokadi kuti auna murume. Ngokuti wainga no vanarume vaxanu; wounaye waro asipi murume wako. Wananga zvokadi.’—Johani 4:15-18.

Iyena anozwisisa ushoni zviri kunanga Jesu, zve ecikahamara anomubvunja kudari: “Tenji, ndinovona kuti muri muporofeti.” Mwanakaji uu anokhombija kuti ano haraka no zviro zvo kumujimu. Anozviitisa kudini? Anoenderera mberi aciti: “Majibaba edu [vaSamaria] akaromberera Mwari pa dunthu iri [Dundhu Gerizimi, riri ngo phedopo], imwimwi [vaJudha] munoti kuti bzinodikana kuromberera mu Jerusalema.”—Johani 4:19, 20.

Asi, Jesu anodurujira kuti ndau yo kunamatira aisisiri. Iyena anoti: “Yaguma nguva yokuti pa dunthu iri nokuti mu Jerusalema, amuzorombereri [kana amuzonamatirimo] Baba.” Tevere Jesu wakamubvunja kudari: “Yaguma nguva, yatoguma, yokuti vatendi vokadikadi vanozoromberera Baba  ngo Mwiha no bzokadi, ngokuti Baba vanopsaka varombereri vakadaro.”—Johani 4:21, 23, 24.

Pa mavonero a Baba, cinosisira maningi asipi povanonamatira asi i manamatiro ovanoita. Mwanakaji anokahamara, woti: “Ndinobziziva kuti Mesia, anodanwa Kristu, ari phedo no kuza. Yena akazoza anozotizivisa bzese.”—Johani 4:25.

Pasure pazvo, Jesu anokhombija cokwadi cinosisira aciti: “Ndini! ndiri kubuya na iwewe.” (Johani 4:26) Rangariranyi izvi basi! Mwanakaji uu waza kocera kumwa zuva riri pakati po musoro. Asi, Jesu wamuitira ciro cinoshamaisa. Wamubvunja ciro cokuti cingozvo aato acibvunja vamweni—cokuti iyena ndi Mesia.

VASAMARIA VAZINJI VANOITA VATENDI

Vajiji va Jesu vanoviya kubva Sikari no zvokuha. Vanokhanda Jesu ari pa mwimbo wa Jakobe povamusiyaya, asi ari kubhuya no mwanakaji wo muSamaria. Vajiji povanondoguma, mwanakaji uu anosiya cijuvi cake co kumwa, woenda ku dhorobha.

Mwanakaji uu anosumurira vandhu zviro zvaabvunjwa ndi Jesu paanondonghwina mu Sikari. Naakakhohwa, anovabvunja kudari: “Izanyi, muvone mundhu wandibvunja bzese bzo ndakaita.” Waro, kangaije kuitira kumusa cidaka-daka cavo, anobvunjisa kudari: “Angaita yena Kristu, kani?” (Johani 4:29) Mubvunjo uwo unosisira maningi, vandhu vaida kuziva mupinguro wao kubvira mu njiku ja Mosi. (Deuteronòmio 18:18) Izvo zvakaitisa kuti vandhu vo mudhorobhemo vabude kuti vaende kovona vega Jesu.

Pozvaiitika izvi, vajiji vaivangirija Jesu kuti ahe zvokuha zvovaviya nazvo. Asi iyena wakavadavira kudari: “Ndino cokuha, co mucikazivi.” Vajiji vanokahamara ndizvona, vobvunjisana ngocavo kuti “dangani aripo hake wamuzisira bzokuha?” Jesu anodurujira vateveri vake vese ngo kunaka mwoyo  revo yo zvaanangaro kuti: “Bzokuha bzangu, kuita kuda kwa wiya wakanditumaya no kupeja basa rake.”—Johani 4:32-34.

Jesu aacainanga basa ro kukotora, raizotanga mukati mo mweji murongomuna. Asi ari kunangira basa ro kukotora ko kumujimu, izvo zvinozotatijika paanonanga kudari: “Musanyi majiso, muringise: Mbeu jaibva kuti jikotohwe. Mukotori anopocera no kuaxira mucero wo uhomi hucingaperi. Bzakadaro, mukusi anodakara pondhopo no mukotori.”—Johani 4:35, 36.

Kangaije Jesu wainga woziva muviyo wo mabhuyo ake no mwanakaji wo muSamaria. Vandhu vazinji vokubva Sikari vanokhombija gonda kuna Jesu ngo zvovabvunjwa ngo mwanakaji kuti: “Wakandivunja bzese bzo ndakaita.” (Johani 4:39) Ngokudaro, povanobva Sikari vaciza pa mwimbo, vanokumbira Jesu kuti agare zve abhuye navo. Iyena anodavira mukoka uu, wogara njiku mbiri Samaria.

VaSamaria vazinji povanopurukira masoko a Jesu, vazinji vavo vanomutenda. Vanobvunja mwanakaji kudari: “Tinotenda, asipi ngo ndava yo mazwi ako: Itisu tazwa tega, toziva kuti ndiyena kamare Muponesi wo nyika yo pasi.” (Johani 4:42) Pacina kukana-kana, mwanakaji wo Samaria anotipa muezaniso wakanaka ngo maitiro otingaita ucapupu ngo pamusoro pa Kristu, tecimusa cidaka-daka cokuda kuziva, kutira kuti vade kuziva zvizinji.

Mucakanganwa kuti kuri kucota mweji murongomuna kuitira kukotora. Zvinovoneka kuti i kukotohwa ko sevhadha (mbeu yakadoezana no maforishi), kunoitwa mu ndharaundha iyi ngo mu cirimo. Kangaije wari uno i mweji wa Cikowe kana Mbuji. Izvi zvinoreva kuti pasure po Phasika yo mu gore ro 30 N.V.Y., Jesu no vajiji vake vakapeja mweji inodokwana musere vari mu Judheya, vacijijisa no kubhabhatija. Wari vanoenda ku ndharaundha yo vakabarihwa, iri kanjikazi ko Garireya. Zvicinyi zvicazoitikeyo?