Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 15

Kunamata Kunotendehwa ndi Mwari

Kunamata Kunotendehwa ndi Mwari
  • Zviara zvese zvinodakajisa Mwari here?

  • Tingazivisa kudini ciara cokadi-kadi?

  • Ndivanaani vanamati vokadi-kadi va Mwari pasi pano nyamasi uno?

1. Tingabesehwa kudini kudari tikanamata Mwari mu njira yakanaka?

JEHOVHA MWARI anonasa kutitaja zve anoda kuti tibesehwe ngo ndhungamiro jake jo rudo. Kudari tikamunamata munjira yakanaka, tinozova no mudakaro zve tinozotama kuwira mu zvineso mu upenyu. Tinozovavo no makomborero no besero rake. (Isaia 48:17) Kuno mazana no mazana o zviara zvinonanga kuti zviri kujijisa cokwadi ya Mwari. Kaveta zvavanojijisa ngo pamusoro po kuti Mwari ndiani zve zvicinyi zvaanovetera kwatiri, zvakasiana ndhambo.

2. Tingajijisa kudini njira yakanaka yo kunamata Jehovha, zve muezaniso wapi unotibesera kuzwisisa izvi?

2 Mungazivisa kudini njira yakanaka yo kunamata Jehovha? Amudikani henyu kujija majijisire o zviara zvese zve mozviezanisa. Munodikana kujija basi zvinojijisa Bhaibheri kamare ngo pamusoro po kunamata ko kadi-kadi. Inga muezaniso: Munyika zinji, munowanika maningi mare yo kunyepera. Kudari mukapuwa basa ro kufumbhura mare iyi maizoitisa kudini? Maizojija mushovo wese wo mare yo kunyepera here? Haiwa. Zvaizobesera maningi kudari mukajija mare yokadi kamare. Maizoziva mare yo kunyepejera, pakupera kuziva kuti mare yokadi kamare yakaitisa kudini. Mukufananavo, patinojija kufumbhura ciara co kadi, tinozokwanisavo kuziva zviara zvo kunyepa.

3. Mukuzwirana na Jesu, cicinyi catinodikana kuita kudari tecida kutendehwa ndi Mwari?

 3 Zvinosisira maningi kuti tinamate Jehovha munjira yaanotendera. Vandhu vazinji vanodavira kuti zviara zvese zvinodakajisa Mwari, asi Bhaibheri arijijisi zvondhozvo. Azvikwani kunanga basi kuti ndiri muKristu. Jesu wakati: “Avanghwini mu Umambo hwo mugore vese vanoti: ‘Tenji, Tenji,’ kaveta vaya vanoita kuda ka Baba wangu vo mugore.” Kuti tidavihwe ndi Mwari, tinodikana kujija zvinoda Mwari kwatiri zve tizviite. Jesu wakadaninja vaya vainga vacikaiti kuda ka Mwari kuti “vaiti vo bzakaxata.” (Mateu 7:21-23) Inga mare yo kunyepera, ciara co kunyepa acina mutengo wo kadi kamare. Zvakatoshatazve maningi ngo zvokuti, ciara ici cinokhuvazadi kamare.

4. Masoko a Jesu ngo pamusoro po musuvo muviri anonangenyi, zve musuvo iji jinotungamirira kwapi?

4 Jehovha wakapa ari wese mukana wo kuwana upenyu ucingaperi. Kuti tive no upenyu ucingaperi mu paradhiso, tinodikana kunamata Mwari mu njira kwayo zve torarama mu njira inodavihwa ndi Mwari nyamasi uno. Zvinosuruvarisa ngo zvokuti vazinji vanoramba kuzviita. Ngo zvakaitisa kuti jesu anange kuti: “Nghwinanyi ngo pa musuvo wakamanika; ngokuti musuvo wakapambhama no gwanja rakaxama bzinogumisa mu kupsejeka, vazinji vanopinda ndibzona. Musuvo wakamanana, no gwanja rakadokoka bzinogumisa mu kupona. Ngokudaro vaxoma vanopinda ndibzona.” (Mateu 7:13, 14) Ciara cokadi-kadi cinotungamirira ku upenyu ucingaperi. Ciara co manyepo cinotungamirira ku kuparajwa. Jehovha aacaidepi kuti mundhu ari wese aparajwe, zve ngo zvinoitisa kuti apekeje vandhu mukana uri wese kuti vajije ngo pamusoro pake. (2 Pedru 3:9) Zvokadi, manamatire atinoita Mwari zvinoreva rufu kana upenyu kwatiri.

MAZIVIRE ATINGAITA CIARA COKADI-KADI

5. Tingavazivisa kudini vaya vari mu ciara cokadi-kadi?

5 Tingawanisa kunidi ‘gwanja rinogumisa mu kupona’? Jesu wakananga kuti ciara cokadi-kadi caizovoneka  ngo mararamire o vandhu vaco. Jesu wakananga kuti: “Munozovaziva ngo micero yavo . . . muti wese wakanaka unobara micero yakanaka.” (Mateu 7:16, 17) Ngo magama amweni, vaya vari mu ciara cokadi-kadi vanozozivika ngo zvitendhwa zvavo no mufambiro. Pikija vacizivi kukwana zve vecitoitavo zvakashata, vanamati vese vokadi-kadi vanopsaka kuita kuda ka Mwari. Imanyi tivone zvitatijo zvitandhatu zvinovonesa vanamati vari muciara cokadi-kadi.

6, 7. Vashandiri va Mwari vanovonesa kudini Bhaibheri? Zve Jesu wakagajisa kudini muezaniso wakanaka mu shwiro iyi?

6 Rujijiso hwo Vashandiri va Mwari, hwunocijikira mu Bhaibheri. Bhaibheri pacaro rinoti: “Matahwa ese anofemehwa ndi Mwari, anobesa kujijisa, kupangira, kufujura unyepi no kurebesa mu urungami; kuti mundhu wa Mwari aite munasi no kutojanira mabasa ese auxoni.” (2 Timoti 3:16, 17) Pauro wakatara ku vaKristu doni vake kuti: “Ngo ndava yabzo, tinobonga Mwari, ticikazorori. Ngokuti makaaxira Izwi rake rakatokoteswa ndisu, bziciripi inga izwi ro vandhu, kaveta inga riri rona bzakadi: Izwi ra Mwari.” (1 VaTesalònika 2:13) Ngo kudaro, zvitendhwa no ciara cokadi-kadi, azvicijikiri ku mavonero o mudhu kana cicete. Zvinobva mu Soko ra Mwari rakafemehwa, Bhaibheri.

7 Jesu Kristu wakagaja muezaniso wakanaka ngo kujijisa zvaicijikira mu Soko ra Mwari. Mu mukumbiro kuna Baba vake, iyena wakati: “Izwi renyu ndhakadi.” (Johani 17:17) Jesu waidavira Soko ra Mwari zve zvese zvaaijijisa zvaiwirirana no Matahwa. Kazinji Jesu wainanga kuti: “Bzakatahwa.” (Mateu 4:4, 7, 10) Hino, Jesu wainokora matahwa. Mukufananavo, vandhu va Mwari nyamasi uno, avajijisi zvo mumusoro mavo. Ivona vanodavira kuti Bhaibheri, i Soko ra Mwari zve vanojijisa zvarinonanga.

8. Kunamata Jehovha kunobatanijenyi?

8 Vaya vari mu ciara cokadi-kadi vanonamata Jehovha basi zve vanoita kuti zina rake rizivike. Jesu wakati: “[Namata] Jehovha Mwari wako. Yena basi ngo wo unozobatira.” (Mateu 4:10) Ngo kudaro, vashandiri va Mwari vanonamata Jehovha  basi. Kunamata uku kunobatanija kuzivisa vandhu zina ra Mwari wokadi-kadi no mugariro wake. Nduyo 83:18 inoti: “[‘Iwewe wega zina rako ndiJehovha,’ BMAA] Mukuru-kuru panyezuru po nyika yese!” Jesu wakagaja muezaniso wo kubesera vamweni kuti vazive Mwari inga zvaakananga mu mukumbiro wake kuti: “Ndakazivisa zina renyu ku vandhu vo makandipa, vakakhethwa mu nyika yo pasi.” (Johani 17:6) Mukufananavo, vanamati vokadi-kadi nyamasi uno, vanojijisa vamweni ngo pamusoro po zina ra Mwari, cidisiso cake, zve no mugariro wake.

9, 10. MaKristu okadi-kadi anokhombijisa kudini rudo kuno vamweni?

9 Vandhu va Mwari vanokhombija rudo hwokadi kamare, huciripi hwo umbau kuno umwe no umweni. Jesu wakati: “Mukaita kudaro vese vanozoziva kuti muri vajiji vangu: Mukadisana ngo cenyu.” (Johani 13:35) MaKristu o kutanga, ainga ano rudo hwakadaro kuno umwe no umweni. Rudo hwatinodikana kuva nahwo na Mwari unonyisa zviphingo zvo jinja, zvo mugariro no mushovo wo mundhu zve unobatanija vandhu pondhopo mu cisungo cicikadajuki co ukama hwo nyika yese. (Verenganyi VaKolosi 3:14.) Zvihwa zvo zviara zvo manyepo azvina rudo hwo ukama hwakadari hwo nyika yese. Tinozvizivisa kudini izvi? Ivona vanourayana ngo kuti majinja avo no kwavanobva kwakasiana. MaKristu okadi-kadi aashandisi zvikhai (mathurusi okuuraya ndiwona) kuti vaurae hama javo jo ciKristu kana kuti ari wese hake. Bhaibheiri rinoti: “Ndipona pavanosiana vana va Mwari no vana va Sathana. Ndiani acikaiti bzakarurama aabvi kuna Mwari; ndibzonavo zvondhobzo bzaanoita wiya acikadisi hama yake. . . . Tidisane ngocedu. Ticaita inga ndi Kaini, wainga wo muxati, wouraya hama yake.”1 Johani 3:10-12; 4:20, 21.

10 Zvokadi kamare, rudo hwo kadi kamare hunoreva zvizinji kupinda kurambija kuuraya vamweni basi. MaKristu okadi-kadi, anoshandisa nguva yawo, simba no pfuma yavo kuti vabesane no kuvangisana umwe no umweni, vacikaveteri kuripihwa. (Vaheberi 10:24, 25) Ivona vanobeserana mu  nguva yo nyathwa, vanotaja vamweni mukutendeseka. Zvokadi, ivona vanoshandisa mu upenyu hwavo mazano o mu Bhaibheri anoti: “Ngatiitire uxoni vandhu vese.”VaGalàsia 6:10.

11. Ngenyi zvecisisira maningi kudavira Jesu Kristu inga njira ya Mwari yo ruponeso?

11 MaKristu okadi-kadi anodavira Jesu Kristu inga njira ya Mwari yokutiponesa. Bhaibheri rinoti: “Apacina umweni ano ruponeso; apacinabze pasi po denga zina rimweni rakapuwa vandhu ro tingaponeswa ndirona.” (Maitiro o Vapostori 4:12) Inga zvatakavona mu Cipauko 5, Jesu wakapa upenyu hwake inga muripo ku vandhu vanopurutana. (Mateu 20:28) Mukuengejera, Jesu ndiyena Mambo wakagajwa ndi Mwari mu Umambo wo kudenga, hwiya hunozotonga pasi pese. Mwari anoda kuti tizwire Jesu zve toshandisa jijiso jake kudari tecida upenyu ucikaperi. Ngo zvinoitisa kuti Bhaibheri rinange kuti: “Ndiani anotenda Mwana ano uhomi ucingaperi; kaveta ndiani acikapurukiri Mwana aazowani uhomi.”Johani 3:36.

12. Kutama kuva divi ro nyika zvinobatanijenyi pa kunamata ?

12 Vanamati vokadi-kadi avaiti divi ro nyika. Naabva pa muejo wa Pirato, mambo wo Roma, Jesu wakati: “Umambo hwangu asipi hwo pasi pano.” (Johani 18:36) Azvinenyi no kuti vairaramira mu nyikenyi, vateveri va Jesu vokadi-kadi, vanozvidira pasi po Umambo hwake hwo kudenga. Ngo kuita kudaro, ivona vanoramba vacina kwavakapeamira mu shwiro jo matongero o nyika. Avabatanijwi mu kuhwisana kwayo. Kaveta vanamati va Jehovha avanghwiniri mu shwiro jinosanwa ngo vamweni jakadari inga kubatana mu shwiro jo matongero o nyika, kuwana cigaro kana kuvhota. Mukuengejera vanamati vokadi-kadi va Mwari, avana kwavakapeamira mu zvo matongero o nyika, asi ivona vapurutani vo mutemo. Ngenyi? Ngokuti Soko ra Mwari rinovabvunja kuti: “Umwe nga umwe ngaapurukire vatongi vo nyika.” (VaRoma 13:1) Zvinodiwa na Mwari pazvinonga zvecihwisana no zvinodiwa ngo utongi hwo nyika, vanamati vokadi-kadi vanotevera muezaniso wo vapostori vainanga kuti: “Bzinodikana  kutenda Mwari kupinda vandhu.”Maitiro o Vapostori 5:29; Marco 12:17.

13. Vateveri vokadi-kadi va Jesu vanovona kudini Umambo hwa Mwari? Zve zvicinyi zvavarikuita?

13 Vateveri vakagondeka va Jesu, vanocumaera kuti Umambo hwa Mwari ndihwona basi vetero yo vandhu. Jesu wainga akananga kuti: “Vangeri iri ro Umambo rinozotokoteswa pasi pese, kuita ufakazi ku vandhu vese. Pondhopo kunozovia kupejwa  ko bzese.” (Mateu 24:14) Vateveri va Jesu Kristu avakurumiji vandhu kuti vathembe majimambo o nyika kuti apeje zvineso zvavo. Asi ivona vanocumaera kuti Umambo hwa Mwari hwo kudenga ndihwona basi vetero yo vandhu. (Nduyo 146:3) Jesu wakatijijisa kuti tikumbirire utongi hwakaperera uhu paakananga kuti: “Umambo hwenyu ngahuze kwedu, kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano inga nyezuru.” (Mateu 6:10) Soko ra Mwari rakananga kuti Umambo hwo kudenga uhwu, “Hunozokwiya-kwiya no kupeja humambo humweni hwese [huriyowari nyamasi]; asi ihwona hunozogara mbhera narini.”Danieli 2:44; Apokalipsi 16:14; 19:19-21.

14. Cikwata capi co ciara cinokwanirisa zvese zvinodiwa ku manamatiro okadi-kadi?

14 Kubva mu zvatapera kujija, jibvunjisenyi kudari: ‘Cikwata capi co ciara cinorujijiso hwakacijikira mu Bhaibheri zve cecizivisa zina ra Jehovha? Cikwata capi cinokhombija rudo hwa Mwari, cinodira gonda kuna Jesu, cicikaiti divi ro nyika, zve cinocumaera kuti Umambo hwa Mwari ndihwona basi vetero yokadi kamare kunovandhu? Ku zvikwata zvese zvo zviara pasi pano, ngo capi cinokwanirisa zvese izvi?’ Zviri pambhene kuti Zvapupu zva Jehovha ndicona cikwata cinokwanirisa.Verenganyi Isaia 43:10-12.

MUNOZOITENYI?

15. Mwari anodenyi mukuengejera kutenda kuvepo kwake?

15 Kutenda Mwari basi azvikwani. Zvokadi ngo zvokuti Bhaibheri rinonanga kuti pikija madhimoni aitendavo kuti Mwari ario. (Jakobo 2:19) Asi zviri pambhene kuti iwona aaiti kuda ka Mwari zve aadavihwi ndiyena. Kuti tidavihwe ndi Mwari, atidikani kuziva basi kuvepo ka Mwari, asi tinodikana kuitavo kuda kwake. Tinodikana kusiyana no ciara co kunyepa zve tibate ngo nyara mbiri kunamata kokadi-kadi.

16. Zvicinyi zvingaizwa ngo pamusoro po kutora rutivi mu kumanata ko manyepo?

16 Mupostori pauro wakavonesa kuti atidikani kutora rutivi mu kunamata ko kunyepa. Iyena wakatara kuti: “‘Budanyi  kunja ko vandhu avo, reanyi kovari, . . . Mucabata bzakangora.’” (2 VaKorinto 6:17; Isaia 52:11) MaKristu okadi-kadi, anosiana no ciricese cakabatana no kunamata ko kunyepa.

17, 18. “Babilónia Guru” icinyi, zve ngenyi tinodikana ‘kubuda moriri’ ngo kukasika?

17 Bhaibheri rinovonesa kuti mushovo wese wo kunamata ko kunyepa, uri kudivi ro “Babilónia Guru.” * (Apokalipsi 17:5) Zina iri rinotirangarijisa dhorobha ro kare, kwakatangira kunamata ko kunyepa pa kupera ko Ndambi yo mu njiku ya Nowa. Jijiso zinji zve no zvinoithwa ngo vazinji nyamasi uno mu zviara zvo kunyepa, zvakabvira kare mu Bhabhironi. Inga muezaniso, vaBhabhironi vainamata utatu, kana majimwari matatu. Nyamasi uno cine ro jijiso jo zviara zvizinji ngo ro Utatu. Asi Bhaibheri rinojijisa pambhene kuti kuna Mwari umwe basi wokadi-kadi, Jehovha, no Mwana wake Jesu Kristu. (Johani 17:3) VaBhabhironi vaitendavo kuti mundhu ano mwiha ucingafi, unopokonyoka pa kufa ko muviri zve unozotambujwa mu ndau yokutambujikira. Nyamasi uno, kutenda kutama kufa ko mwiha, kana mujimu unozotambujwa mu hero, iri kuva jijiso yo zviara zvizinji.

18 Zvecivoneka kuti manamatiro o kare o ku Bhabhironi akakuswa pasi pese, Bhabhironi Guru ro mazuva ano, zvinosisira kuti rivoniwe inga mutongi wo pasi pese wo ciara co manyepo. Zve Mwari wainga akananga kuti mutongi wo ciara co manyepo uwu anozokaruka wapera. (Apocalipsi 18:8) Muri kuvona kuti ngenyi munodikana kusiana kamare no divi riri rese ro Bhabhironi Guru here? Jehovha Mwari anoda kuti imwimwi ‘mubude moriri’ ngo kukasika nguva iciripo.Verenganyi Apokalipsi 18:4, 8.

Ngo kushandira Jehovha pamwepo no vandhu vake, munozowana zvizinji kupinda zvamakaruza

19. Cicinyi camunozowana ngo kushandira Jehovha?

 19 Pamunotema civaringo co kukama kunamata ko manyepo, vamweni vangathuka vakama kutamba na imwimwi. Kaveta, ngo kushandira Jehovha no vandhu vake, imwimwi munozowana zvakawanda maningi kupinda zvamakaruza. Inga vajiji va Jesu vo kare vakasia zviro zvimweni kuti vamutevere, imwimwi munozoguma pakuva no hama zinji no hambzaji zinji jo kumujimu. Munozova umwe wo mbhuri huru yo nyika yese yo zviuru no zviuru zvo maKristu okadi-kadi, vanokhombija kuti vanomudadi kamare. Zve imwimwi munozova no vetero inoshamaisa yo upenyu ucingaperi “mu mukuvo unozoza.” (Verenganyi Marco 10:28-30.) Kangaije vayani vakamupandukiraya ngo pamusoro po zvitendhwa zvenyu vangazovona zvinojijisa Bhaibheri zve vova vanamati va Jehovha.

20. Vari muciara cokadi-kadi vanozoitihwenyi?

20 Bhaibheri rinojijisa kuti Mwari sambisambi anozoparaja mugariro uno wo zviro wakashata zve anozoucinja ngo nyika impsa yakarurama pasi po utongi hwo Umambo hwake. (2 Pedru 3:9, 13) Aizovi nyika inoshamaisa maningi here? Zve mu mugariro wo zviro wakarurama uwu, munozova no ciara cimwe basi, munamatire umwe basi wokadi-kadi. Asipi zvo uzivi kwamuri kuita mudanyu jinosisira kuti mubatane no vanamati vokadi-kadi wari uno here?

^ ndim. 17 Kuti muwane masoko mazinji ngo pamusoro po thangwe rinoitisa kuti Bhabhironi Guru riimirire mutongi wo pasi pese wo ciara co manyepo, vonanyi musoro wo Masoko o kuengejera unoti: “Kuziva ‘Bhabhironi Guru.’