Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 10

Zvisikwa zvo Kumujimu—Zvingatipsasisa kudini

Zvisikwa zvo Kumujimu—Zvingatipsasisa kudini
  • Ngirozi jinobesera vandhu here?

  • Mujimu jakashata jinocengejesa kudini vandhu?

  • Tinodikana kuthya mujimu jakashata here?

1. Ngenyi tinodikana kujijira ngo zvo ngirozi?

KUGUMA pa kuziva mundhu kazinji kunobatanija kujijira zviri zvese ngo pamusoro po mbhuri yake. Mukufananavo, kuguma pa kuziva Jehovha Mwari zvinobatanija kuguma pa kunasa kuziva ushoni ngirozi, ijo jinovoniwa inga mbhuri yo mugore. Bhaibheri rinodanija ngirozi inga “vana . . . va Mwari.” (Jobe 38:7) Waro, ngo yapi ndau yo ngirozi mu cidisiso ca Mwari? Kuno zvajakaita mu zviitiko zvo vandhu kareko here? Ngirozi jinopsasa upenyu hwenyu here? Kana zvakadaro, kuitisa kudini?

2. Ngirozi jakabva kwapi zve mutengo wapi wo ngirozi jiriyo?

2 Bhaibheri rinonangira ngirozi kakawanda maningi. Ngativone padoko matahwa ajinonangihwa kuti tijije zvizinji ngo pamasuro pajo. Ngirozi jakabva kwapi? Pana VaKolosi 1:16 panoti: “Ngo njio yake [Jesu Kristu] bziro bzese bzakaruhwa, mugore no mu nyika yo pasi.” Ngo kudaro, zvisikwa zvese zvo kumujimu zvinodanijwa ngirozi, zvakasikwa ndi Jehovha Mwari ecishandisa Mwana wake wo dangwe. Mutengo wapi wo ngirozi jiriyo? Bhaibheri rinokhombija kuti kuno mazana no mazana o zviuru zvo ngirozi jakasikwa, zve jese jino simba.Nduyo 103:20. *

3. Jobe 38:4-7 inotibvunjenyi ngo pamusoro po ngirozi?

 3 Soko ra Mwari, Bhaibheri, rinotibvuja kuti pakuruhwa ko pasi pano, “vana vese va Mwari vaibwabwaijira nyara.” (Jobe 38:4-7) Ngirozi jakavepo kare vandhu vacito vasikwa, pikija pasi pano pacito pasikwa. Masoko aya o Bhaibheri anokhombijavo kuti ngirozi jino mazwiro, ngo kuti rinonanga kuti ijona ‘jaibwabwaijira nyara.’ Vonanyi kuti “vana vese va Mwari” vaidakara pamwepo. Pa nguva yondhoyo, ngirozi jese jaiita divi ro mbhuri yakabatana mu kushandira Jehovha Mwari.

NGIROZI JINOBESERA ZVE JINONGWARIRA

4. Bhaibheri rinokhombijisa kudini kuti ngirozi jinodakarira zvinoitwa ngo vandhu?

4 Kubvira pazvakavona vandhu vokutanga vecisikwa, zvisikwa zvakagondeka zvo kumujimu, zvinokhombija kudakarira kukuru ngo pamusoro po kukura ko mbhuri yo vandhu zve no kuitika ko cidisiso ca Mwari. (Mazwi Akangwara 8:30, 31; 1 Pedru 1:11, 12) Asi, no kufamba ko nguva, ngirozi jakavona kuti uzinji hwo vandhu hwaifuratira kushandira Musiki wavo wo rudo. Pacina kukana-kana, izvi zvakasuruvaja ngirozi jo kugondeka. Ngo divi rimweni, pa nguva iri yese yokuti mundhu anohwirira kuna Jehovha, “ku ngirozi . . . , kuno rudakaro ruzinji.” (Luka 15:10) Zvecivoneka kuti ngirozi jinoneseka ngo kuda ko kugarisika ko vaya vanoshandira Mwari, azvishamaisi kuti Jehovha mukuhwirijira wakajishandisa kuti avangise zve kungwarira vashandiri vake vakagondeka pasi pano. (Verenganyi Vaheberi 1:7, 14.) Ngativone muezaniso munganani.

“Mwari wangu wakanditumira ngirozi yake, wofunga muromo yo mbondoro.”Danieli 6:23

5. Muezaniso japi jo kubesera ko ngirozi jatinowana mu Bhaibheri?

5 Ngirozi mbiri jakabesera murungami Roti pomwe no vana vake vaviri kuti vapokonyoke pa kuparajwa ko madhorobha maviri, aishatisisa, o Sodhoma no Gomora, ngo kuvatungamirira kuti vabude mu ndau iyowaro. (Genesi 19:15, 16) No papera zviuru zvo makore, muporofita Dhanieri wakakhandihwa mu rindi ro mbhondoro, asi iyena aazivi nokutokhuvazwa zve wakati: “Mwari wangu wakanditumira ngirozi yake, wofunga muromo yo mbondoro.” (Danieli 6:23) Mu  zana ro kutanga ro makore  N.V.Y., ngirozi imwe yakafunungurira mupostori Pedhuru kubva mu gunia. (Maitiro o Vapostori 12:6-11) Kusiapo izvo, ngirozi jakabesera Jesu paainga ecitanga mushando wake pasi pano. (Marco 1:13) Phedo no kufa kwa Jesu, ngirozi imweni yakamugumira zve “yomunyaraja.” (Luka 22:43) Kuthondojwa kwakadini kwakava na Jesu mu nguva ijo jaisisira maningi mu upenyu hwake!

6. (a) Ngirozi jinobvikira kudini vandhu va Mwari nyamasi uno? (b) Ngo japi mubvunjo jatinoda kubhuya ndijona wari uno?

6 Nyamasi, ngirozi ajicavonekizve ngo vandhu va Mwari pasi pano. Pikija jicikavoneki ngo vandhu, ngirozi jino simba ja Mwari jiri kundoramba jecibvikira vandhu vake, maningi-ningi kuno ciri cese cingavakhuvaza ku mujimu. Bhaibheri rinoti: “Ngirozi ya [Jehovha] Mwari inogara phedo pa vaya vanomuthya, inovaponesa.” (Nduyo 34:8) Ngenyi magama aya anodikana, cithondojo kwatiri? Ngo kuti kuno zvisikwa zvo kumujimu zvakashata zvinoda kutikhuvaza. Izvona ndivanaani? Zvakabva kwapi? Izvona zvinoejesa kudini kutikhuvaza? Kuti tizive, ngatende tibhuye ngo kukasika ngo pamusoro po ciro cimweni cakaitika pamatangiro po zviitiko zvo vandhu.

ZVISIKWA ZVO KUMUJIMU ZVIRI VAVENGI VEDU

7. Sathana wakabudirira zvakadini mukupausa vandhu kuna Mwari?

7 Inga zvatakajija mu Cipauko co 3 co bhuku rino, umwe wo ngirozi wakakhwijirija cidisiso co kuda kutonga vamweni zve ngo kudaro cakapandukira Mwari. Pa kufamba ko nguva ngirozi iyi yakazoguma pakuzivika inga ndi Sathana Dhiabhu. (Apokalipsi 12:9) Mukati mo 16 ro mazana ro makore, naapera kucengeja Evha, Sathana wakabudirira mu kupausa vandhu kuna Mwari vanokhwedera kuita vese kusiapo basi vagondeki vashoma vakadari inga Abheri, Inoki pomwe na Nowa.Vaheberi 11:4, 5, 7.

8. (a) Zwakaitisa kudini kuti ngirozi jimweni jigume pakuva madhimoni? (b) Kuti apokonyoke pa Ndambi ya Nowa madhimoni amweni aidikana kuitenyi?

8 Mu njiku ja Nowa, Ngirozi jimweni jakapandukirazve Jehovha.  Ijona jakasiya ndau yajo mu mbhuri ya Mwari yo mugore jobzuka pasi pano zve josimira muviri jo umundhu. Ngenyi? Pana Genesi 6:2 tinoverenga kudari: “Vana va Mwari, pakuvona kuti vasikane vainga vakaseja, vakatorera vanakaji vakasejesesa.” Asi Jehovha Mwari aazivi kutendera kuti zviito zvo ngirozi ijowaro no muvio wo uvori hwo vandhu zvienderere mberi. Iyena wakaviisa ndambi yakapsaira vandhu vese vakashata zve woponesa basi vashandiri vake vakagondeka. (Genesi 7:17, 23) Ngo kudaro, ngirozi jokupanduka, kana madhimoni, jakavangirijwa kuti jisie muviri wajo wokunyama johwirira mugore inga zvisikwa zvo kumujimu. Ijona jakaenda ku divi ra Dhiabhu, uwo wakaguma pakuva “mutungamiriri wo [“madhimoni”, BMAA].”Mateu 9:34.

9. (a) Cicinyi cakaitika kuno madhimoni paakahwirira kudenga? (b) Zvicinyi zvaticada kuvona ngo pamusoro po madhimoni?

 9 Ngirozi jo kupanduka pajakahwirira kudenga, ajizivi kuashihwa, inga zvakaithwa mutongi wajo, Sathana. (2 Pedru 2:4) Pikija zvakadaro ivona wari avakwanisi kusimirazve muviri wo umundhu. Asi ivona vari kutungamirira vandhu mu njira yakashata. Zvokadi, no besero ro madhimoni aya, Sathana ndiyena “mucengeji wo nyika yese yo pasi pano.” (Apokalipsi 12:9; 1 Johani 5:19) Kuitisa kudini? Maningi-ningi, madhimoni anoshandisa mazano o kuitira kupausa vandhu. (Verenganyi 2 VaKorinto 2:11.) Imanyi timbovona amweni o mazano.

MAPAUSIRE ANOITA MADHIMONI

10. Zvomujimu icinyi?

10 Kuti apause vandhu, madhimoni anoshandisa zvomujimu. Kuita zvomujimu, kubatana no madhimoni, angava madhimoniwo kamare kana kushandisa nyamusoro. Bhaibheri rinorambisa zvomujimu zve rinotingwaja kuti tirambe takasujunuka kubva mu rubatano no ciri cese cakabatana no mujimu. (VaGalàsia 5:19-21) Madhimoni anoshandisa zvomujimu inga nyambo inoshandiswaya ngo vaveji. Vaveji vanoshandisa nyambo jakasiana-siana kuti vabate hove jakasiana-siana. Mukufananavo, mujimu yakashata inoshandisa mushovo wakasiana-siana wo zvomujimu kuti ibate mushovo wese wo vadhu kuti vave pasi payo.

11. Kufembera kudini, zve ngenyi tinodikana kuti tikutize?

11 Mushovo umwe wo nyambo inoshandiswa ngo madhimoni ngo wo kufembera. Kufembera kudini? Kufembera, kueja kufumbhura zvo kumbeji kana zviro zvicikaziviki. Mushovo umweni wo kufembera ngo wo kushandisa ndhondho, kuringijira zembe, shoro, kuverenga zvinyora zvo munyara, kurira ko shiri no kurota hope. Pikija vandhu vazinji vecirangarira kuti kufembera akukhuvazi, Bhaibheri rinovonesa kuti vafemberi vanoshanda no mujimu yakashata. Inga muezaniso, Maitiro o Vapostori 16:16-18 anobhuya ngo dhimoni “ro kufembera” raipekeja simba musikane kuti ‘afembere.’  Asi musikane uwu wakaruza simba rondhoro paakabviswa dhimoni.

Madhimoni anoshandisa murau jakasiana-siana kuti acengeje vandhu

12. Ngenyi i ngozi kueja kubhuya no vakafa?

12 Njira imweni inoshandiswa ngo madhimoni kuti apause vandhu, ngo yo kuvakurumija kuti vabvunjisire vakafa. Vandhu vanonga vecihwajihwa ngo kutamikihwa ko mudiwa wavo, kazinji vanocengejeka ngo murangariro jakashata ngo pamusoro po vakafa. Beze ringapekeja masoko anosisira kana kuvereketa ngo izwi rakaita inga ro mundhu wakafaya. Muviyo wakona ngo wokuti vandhu vanoguma pakuthemba kuti vakafa vari kurarama kamare zve kuvapsakisira, kungazobesera vari kurarama kuti vacungirire kuhwajihwa kwavo. Nyarajo yese yo muitiro uwu, ngo yo kunyepa kamare zve ngo yo ngozi maningi. Ngenyi? Ngo kuti dhimoni ringatevejera izwi ro mundhu wakafaya zve ropekeja beze masoko ngo pamusoro pa wiya wakafaya. (1 Samueli 28:3-19) Zve inga zvatakajija mu Cipauko 6, vakafa avacipo. (Nduyo 115:17) Ngo kudaro ‘mubvunjisi wo vanyakufa’ wese, wakapauswa ngo  mujimu yakashata zve ari kuita zvinosiyana no kuda ka Mwari. (Verenganyi Deuteronòmio 18:10, 11; Isaia 8:19) Kaveta, ngwariranyi kuti murambe nyambo yo ngozi inoshandiswari ngo madhimoni.

13. Zvicinyi zvakaithwa ngo vazinji vaithya madhimoni?

13 Mujimu jakashata ajipausi vandhu basi, asi jinovathyisijiravo. Nyamasi uno, Sathana no madhimoni ake, vanoziva kuti ‘nguva yavanayo i doko.’ (Apokalipsi 12:12, 17) Pikija zvakadaro, zviuru no zviuru zvo vandhu vairarama njiku no njiku mu kuthya mujimu jakashata iji, vakakwanisa kuva vanosujunuka. Vakazviitisa kudini? Mundhu angaitenyi kudari ecitoshandisa zvomujimu?

MARAMBIRE AMUNGAITA MUJIMU YAKASHATA

14. Inga maKristu o ku Efeso, tingaitisa kudini kuti titame kubatana no mujimu yakashata?

14 Bhaibheri rinotibvunja zvese, kubvira kuzvatinodikana kuita kuti tirambe mujimu yakashata no kukama kubatana nayo. Ambovonanyi muezaniso wo maKristu o mu dhorobha ro Efeso muzana ro kutanga ro makore. Vamweni vavo vaiita zvomujimu vacito vava maKristu. Zvicinyi zvavakaita pavakatema civaringo co kuzvisiya? Bhaibheri rinoti: ‘Vazinji vainga varingiji vakazisa mabhuku avo no kumapisa pa nyasi po vese.’ (Maitiro o Vapostori 19:19) Ngo kuparaja mabhuku avo o masaramuso, maKristu mapsa aya akagaja muezaniso kuna vaya vanoda kuramba mujimu yakashata nyamasi. Vandhu vanoda kushandira Jehovha, vanodikana kurasa ciri cese cakabatana no zvomujimu. Izvi zvinobatanija mabhuku, marevhista, mavhidhiyo, mafodho, no mumbo jakatorehwa jinokurumijira ku mabasa o zvomujimu zve zvoita inga zvinodakajisa. Zvinodikana kuraswavo, i zviro zvakadari inga ndhimwi no mathumwa kana zvimwenivo zvingashandisiwa kuitira kujivirira zvakashata.1 VaKorinto 10:21.

15. Kuti tirambe masimba o mujimu yakashata tinodikana kuitenyi?

15 Papera makore manganani, maKristu o ku Efeso naapera kupisa mabhuku avo o masaramuso mupostori Pauro  wakatara kudari: ‘Itusu tinohwisana . . . no masimba o mujimu jakashata.’ (VaEfeso 6:12, NM) Madhimoni aazivi kuramwa. Iwona aindoramba ecieja kuvatungamirira. Waro, maKristu aidikana kuitenyizve? Pauro wakati: ‘Kupinda zvese, toranyi mubviko wo rutendo, wamunozokwanisa kujima ndiwona, mupasha yese inobwaka ya [Sathana.]’ (VaEfeso 6:16, NM) Mubviko wo rutendo wedu ukava wakavanga, kuhwisa kwedu masimba o mujimu jakashata kunozokuravo.Mateu 17:20.

16. Tingavangisisa kudini Rutendo hwedu?

16 Waro tingavangisisa kudini rutendo hwedu? Ngo kujija Bhaibheri. Kuvanga ko mufimbiji, kunofira mu kuvanga ko kucihwa kawakaithwa. Mukufananavo, kuvanga ko rutendo hwedu, kunofira maningi-ningi mu kuvanga ko njiki jakona, nairi zivo yokadi-kadi yo Soko ra Mwari, Bhaibheri. Kudari tikaverenga no kujija Bhaibheri njiku ngo njiku, rutendo hwedu hunovangavo maningi. Inga mufimbiji wakavanga, rutendo uhu hunozotijivirira mu kucengejwa ngo mujimu yakashata.1 Johani 5:5.

17. Mudanyu wapi unodiwa kuitira kuramba mujimu jakashata?

17 Mudanyu japizve jaidikana kuithwa ngo maKristu o ku Efeso? Ivona vaidazve cijiviriro cimweni ngo kuti vairarama mu dhorobha raizara ngo madhimoni. Ngo kudaro Pauro wakati kwavari: “Namatanyi njiku jese, itanyi mukumbiro wo mufumbo wese no kupota, mu Mujimu.” (VaEfeso 6:18) Zvecivoneka kuti itusuvo tiri kurarama mu nyika yakazara ngo zvo udhimoni, kuita mukumbiro kuna Jehovha ngo mwoyo wese kuti atijivirire zvinosisira maningi kuti tirambe mujimu yakashata. Zvokadi, tinodikana kushandisa zina ra Jehovha mu mukumbiro jedu. (Verenganyi Mazwi Akangwara 18:10.) Ngo kudaro, tinodikana kuramba teciita mukumbiro kuna Mwari kuti ‘atiponese kuno wakashata,’ Sathana Dhiabhu. (Mateu 6:13) Jehovha anozopurutana mukumbiro iji jo mwoyo wese.Nduyo 145:19.

18, 19. (a) Ngenyi tingava no cokwadi co kuwina mukuhwisana kwedu no zvisikwa zvo mujimu yakashata? (b) Mubvunjo wapi unozodavihwa mu cipauko cinotevera?

 18 Mujimu jakashata jinokhuvaza, asi atidikani kurarama tecijithya patinonga tecinyenya Dhiabhu zve tokhwederera phedo na Mwari ngo kuita kuda Kwake. (Verenganyi Jakobo 4:7, 8.) Simba ro mujimu yakashata arizivi kukura maningi. Iyona yakambopanicwa mu njiku ja Nowa, zve jiri kuvetera kutongwa ko kugumisira kumbejiyo. (Juda 6) Mucakanganwa kuti tino jiviriro yo ngirozi jinosimba ja Jehovha. (2 Majimambo 6:15-17) Ngirozi iji jinodakarira maningi kutivona tecibudirira kuramba mujimu yakashata. Ngirozi jakarurama jiri kutikurumija, jecitibwabwajira nyara, tibhuye kudaro. Ngo kudaro ngatirambe tiri phedo na Jehovha no mbhuri yake yo zvisikwa zvo mujimu zvakagondeka. Tingarambavo mushovo wese wo zvomujimu no kushandisa mazano o Soko ra Mwari nguva jese. (1 Pedru 5:6, 7; 2 Pedru 2:9) Zve tingava no cokwadi co kuwina mu kuhwisana kwedu no zvisikwa zvo mujimu yakashata.

19 Asi Ngenyi Mwari anotendera kuti mujimu yakashata no ushati zvirambe zviripo zvecitambuja vandhu? Mumbvunjo uwu unozodavihwa mu cipauko cinotevera.

^ ndim. 2 Apokalipsi 5:11 inobhuya kudari ngo pamusoro po ngirozi jakarungama: “Jainga bziuru no bziuru bzo bziuru bzo mazana.” Ngo kudaro Bhaibheri rinokhombija mazana no mazana o zviuru jakasikwa.