Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 MASOKO O KUENGEJERA

Majiisa o Cirariro ca Tenji—Ciceukijo Cinokuja Mwari

Majiisa o Cirariro ca Tenji—Ciceukijo Cinokuja Mwari

MAKRISTU anobvunjwa kuti acerekeje ciceukijiro co kufa kwa Kristu. Kucerekeja uku, kunodaninjwavo kuti “[“Majiisa,” NM] o Cirariro ca Tenji.” (1 VaKorinto 11:20) Cicinyi cinoitisa kuti ciitiko ici cive cinosisira maningi? Ndirini zve cinoceukijiswa kudini?

Jesu wakaita cicerekejo ici mu usiku hwo phasika yo cijudha mu gore 33 N.V.Y. Phasika yainga ciceukijo caiithwa kamwe pa gore, munjiku yo ci14 ya Nisani, mweji wo ciJudha. Kuti vawane njiku iyi, vaJudha vaivetera njiku yo cipepo ino 12 ro nguva jo kueja no 12 ro nguva jo cidima. Mweji mupsa waivoneka phedo no njiku iyi, wainga wecitatija njiku yokutanga yo mweji wa Nisani. Phasika yaizoithwa pa njiku 13 jaizotevera, pakupera kubira ko zuva.

Jesu wakaceukija Phasika pamwepo no vapostori vake, wakabudisa Juda Iskarioti, perapo voita Cirariro ca Tenji. Kuha uko, kwakafakeya Phasika yo ciJudha, zve ici, caicerekejwa kamwe basi pa gore.

Vhangeri ra Mateu rinonanga kuti: “Jesu wakatora mukate, wakabonga, wakaugura, woupa vajiji vake, eciti: ‘Axiranyi, ihanyi, uu muviri wangu’. Sure kwabzo, naabata mukheyo wakabonga, wovapa eciti: ‘Imwanyi mwese mondhomo. Ngokuti ii i ngazi yangu yo citenderano, inozopopomera vazinji, kuti bzixaixi bzifujuhwe.’”Mateu 26:26-28.

 Vamweni vanodavira kuti Jesu wakaphinduja pau kana mukate woiita nyama yake kamare zve no vhinyu yoita ngazi yake kamare. Kaveta, nyama yo muviri wa Jesu yainga icindori naiyena pondhopo paakaashija pau iyi. Vajiji va Jesu vakahira kwapi muviri wake kamare no kumwa ngazi yake kamare? Apana, ngo kuti zvaizova kuhanana zve no kuphwanya mutemo wa Mwari. (Genesi 9:3, 4; VaLevi 17:10) Mukuzwirana na Luka 22:20 Jesu wakati: “Mukheyo uu, citenderano cipsa co ngazi yangu inopopomejwa ngo ndava yenyu.” Kopo iyi, ndiyona yakava kamare “citenderano cipsa” here? Izvi azvicaizoitikepi, zvecivoneka kuti citenderano asipi ciro cinobatika ngo nyara, icona cizwirano basi.

Ngo kudaro, zviviri izvi, pau no ngazi, zvaifananijira basi. Pau yaifananijira muviri wa Kristu wakakwana. Jesu wakashandisa pau yainga yakasara pa kuhiwa ko Phasika. Pau iyi yainga yakaithwa icina mbijo. (Exodo 12:8) Kazinji Bhaibheri rinoshandisa mbijo recifananijira cishaishi kana uvori. Ngo kudaro, pau, inofananijira muviri wakakwana wakapihwa ndi Jesu. Iwona wainga ucina cishaishi.Mateu 16:11, 12; 1 VaKorinto 5:6, 7; 1 Pedru 2:22; 1 Johani 2:1, 2.

Vhinyu yo kupsuka yaifananijira ngazi ya Jesu. Ngazi iyi yaiitisa kuti citenderano cipsa cive cinoshanda. Jesu wakananga kuti ngazi yake yakapopomejwa kuitira “kuti bzixaixi bzifujuhwe.” Ngo kudaro vandhu vangava vakacena pamberi pa Mwari zve vonghwina mu citenderano cipsa na Jehovha. (Vaheberi 9:14; 10:16, 17) Citenderano ici, kana cizwirano ici, cinoitisa kuti maKristu akagondeka anokwana 144.000 aende kudenga. Kondhoyo, vanozoshanda inga majimambo no vapiri kuitira makomborero o vandhu vese.Genesi 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Pedru 2:9; Apokalipsi [Cakapangijihwa] 5:9, 10; 14:1-3.

Ndiyani anoha no kumwa zvitatijo izvi? Zvinoshwiro ngo zvokuti ngavayana basi vari mucitendereno cipsa—kana kuti, vayani vanovetero yo kwenda kudenga—ndivona vanodikana kuha pau no kumwa vhinyu. Mujimu mucena wa Mwari unovakhohwesa kuti ivona vakakhethwa kuti vave majimambo kudenga. (VaRoma 8:16) Ivona varivo mu citenderano co Umambo na Jesu.Luka 22:29.

Tingati kudinivo na vayani vanovetero yo kurarama kwenda no kwenda mu Paradhiso pasi pano? Ivona vanozwira mupango  ja Jesu zve vanova pa Majiisa o Cirariro ca Tenji, asi ivona vanoviya kuzocivona, kuciripi kuzoha no kumwa. Zvapupu zva Jehovha zvinoceukija Majiisa o Cirariro ca Tenji kamwe pagore pa kupera kubira ko zuva. Pikija vari vandhu vashoma basi pasi pese vano vetero yo kudenga, cirangarijo ici cinosisira maningi ku maKristu ese. Iyi inonga iri nguva yo kunasa kurangarijisisa ngo pamusoro po rudo hwakakura maningi hwa Jehovha Mwari na Jesu Kristu.Johani 3:16.