Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIJIJO 100

Pauro na Timoti

Pauro na Timoti

Timoti wainga mujaha wo ungano yo ku Ristra. Babake vainga muGiriki, mai wake vainga muJudha. Mai wake, Eunise pomwe na mbiya wake Roidhi vakajijisa Timoti ngo pamusoro pa Jehovha.

Pauro paakaenda koobvakacira ungano yo Rista pa hwendo hwake wocipiri, wakavona kuti Timoti waidakarira maningi hama zve waida kujibesera. Ngo kudaro Pauro wakakoka Timoti kuti abatane naye pa hwendo hwake. Pa kufamba ko nguva, Pauro wakabesera Timoti kuti ave mucumaeri waushoni no mujijise waushoni wo masoko akanaka.

Mujimu mucena waingwarira Pauro na Timoti kuri kwese kovaienda. Pa usiku umweni, Pauro wakavoneswa mwanarume umweni ecikumbira kuti aende ku Masedhonia kovabesera. Ngo kudaro, Pauro, Timoti, Sira na Ruka vakaenda kondhoyo kocumaera no kuumba ungano.

Mu dhorobha ro Masedhonia raidanwa Tesaronika, vanarume no vanakaji vakawanda vakava maKristu. Asi vaJudha avacaidakarira Pauro no shamwari jake. Vakauganija vandhu vakawanda zve vakakhwekhwereja Pauro no vamweni zve vovaendesa ku utongi, vacimima veciti: ‘Vanarume ava i vavengi vo utongi hwo Roma!’ Upenyu hwa Pauro na Timoti wainga uri pa ngozi, ngo kudaro pa usiku wondhowo vakatiza voenda ku Bheriya.

Vandhu vo Bheriya vaida kuzwa masoko akanaka zve vaGiriki pomwe no vaJudha vakava maKristu. Asi vaJudha vamweni pavakaviya kubva ku Tesaronika vakamusa zvineso, Pauro wakabuda woenda ku Atena. Timoti pomwe na Sira vakasara ku Bheriya kuti vavangise hama. Pa kufamba ko nguva, Pauro, wakatumira Timoti kuti ahwirire ku Tesaronika kuti abesere hama jaiteverehwa kondhoyo. Pauro wakazotumazve Timoti kuti abvakacire ungano jimweni kuti ajivangise.

 Pauro wakabvunja Timoti kuti: ‘Vaya vanoda kushandira Jehovha vanozoteverehwa.’ Timoti wakateverehwa zve wakadihwa mu kadheya ngo pamusoro po rutendo hwake. Iyena waidakara maningi ngo mukana wainga nahwo wo kukhombija kugondeka kwake kuna Jehovha.

Pauro wakabvunja vaFiripo kuti: ‘Ndiri kutumira Timoti komuri. Anozomujijisa kuti zvinoda kurevenyi kufamba mu cokwadi, zve anozomujijisa kucumaera.’ Pauro waizviziva kuti Timoti i mundhu anothembeka. Ivona vakashanda vese inga shamwari ku makore akawanda.

“Andina mundhu umweni ana mwoyo wakaezana na yena, anorangarira bzakadi kupona kwenyu. Ngokuti vese vanopsanga bziro bzavo, bziciripi bza Kristu Jesu.”—VaFilipi 2:20, 21