Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIJIJO 89

Pedru Anoramba Jesu

Pedru Anoramba Jesu

Jesu paainga mukwaratu yo nyezuru no vapostori vake, iyena wakati kwavari: ‘Imwimwi mese mucandisiya usiku uno.’ Pedru wakati: ‘Inini andizomurambi. Pikija vamweni vakamusiya, inini andizomusiyi.’ Asi Jesu wakabvunja Pedru: ‘Usiku huno, jongwe ricito rarira, unozondiramba katatu.’

Masoca paakatora Jesu kuenda ku nyumba ya Kaifasi, vapostori vazinji vainga vatiza. Asi vaviri vavo vakatevera vari mu bungano yo vandhu. Umwe wavo wainga Pedru. Wakaenda pa ruvanje ro nyumba ya Kaifasi wotanga kukota muriro. Ngo kubveneka kwaita muriro, umwe mushandi wo kaji wakavona Pedru zve woti: ‘Ndinokuziva! Iwewe wainga na Jesu!’

Pedru wakati: ‘Aacaingepi inini! Inini andimuzivi mundhu uu!’ Wakafamba acienda ku musuvo. Asi ngo kukasika musikane umweni wainga mushandi wakamuvona zve wobvunja bungano kuti: ‘Uu wainga na Jesu muNazareta!’ Pedru wakati: ‘Andimuzivi kuti Jesu ndiani!’ Umwe mwanarume wakati kwaari: ‘Zvokadi kuti iwewe uri umwe wavo! Mavereketero ako anokutatija kuti uri mu Garirea inga Jesu.’ Asi Pedru wakapika eciti: ‘Inini andimuzivi mundhu uu!’

Pa nguva yondhoyo, jongwe rakarira. Pedru wakavona Jesu ecimuringisa. Iyena wakaceukija magama a Jesu, perapo wakaenda kunja wotanga kucema maningi.

Pa nguva imweyo, dare ro Sinedhirio rakaungana mu nyumba ya Kaifasi kuti ritonge Jesu. Ivona vainga vasunga kuuraya Jesu, asi wari ivona vari kupsaka mathangwe. Asi avacaikwanisa kuwana ndava iri yese. Pejisire Kaifasi wakabvunjisa Jesu kuti: ‘Uri Mwana wa Mwari here?’ Jesu wakati: ‘Ndini kamare.’ Kaifasi wakati: ‘Watuka Mwari! Tinodirenyizve ufakazi humweni.’ Dare rakatendera reciti: ‘Mwanarume uu anodikana kufa.’ Vakarova Jesu mbama, vomupfirira mata, vomufukija majiso, perapo  vomurova veciti: ‘Kudari uri muporofita, femberai ndiani wakutaka!’

Nokwaenja, ivona vakatora Jesu voendazve naye ku Sinedhirio, vomubvunjisa kuti: ‘Uri Mwana wa Mwari here?’ Jesu wakapingura kuti: ‘Matozvinanga ndimwi?’ Ngokudaro vakawana mathangwe o kumunyepera pondhopo vakamutora kuenda ku nyumba ya Pontio Pirato, mutungamiriri wo Roma. Zvicinyi zvakazoiitika? Ngativone.

“Iri kuguma nguva, yatoguma, yokuti munozoparajana umwe na umwe, mondisia ndega. Kaveta inini andiripi ndega, ngokuti Baba vana inini”—Johani 16:32