Vari kuita ucapupu phedo no Monrovhia, Ribheria

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Janeiro wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ko mutevejwana ngo pamusoro pokuti Bhaibheri ricandoshanda mu njiku jedu jino kana kuti haiwa.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Umambo hwo Mugore hwaa Phedo”

Johani wainga no upenyu hwakareruka, wakajipira kuti aite kuda ka Mwari. Mu mukuvo wedu uno, upenyu hwakareruka hunotibeseravo kuti tiite zvakawanda mu basa ra Mwari.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Zvijijo Zvotinowana pa Hurukuro yo pa Dundhu ya Jesu

Zvinonangenyi kuziva zvinodiwa zvedu zvo kumujimu? Tingaitisa kudini nane urongwa hwedu hwo kuha zvo kumujimu?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Tanganyi Kuita Runyararo no Hama Yenyu—Kuitisa Kudini?

Jesu wakajijisenyi ngo pamusoro po kuzwirana ko kuva no runyararo no hama yedu zve no kuva no kunamata kunodavihwa ndi Mwari?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Rambanyi Mecipsaka Umambo pa Kutanga

Pa zviro zvese zvatingaitira mukumbiro ngo zvapi zvinodikana kuva pakutanga?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Mucathimwa-thimwa

Pa Hurukuro yo Padundhu, Jesu waida kurevenyi paakabvunja vajiji vake kuti mucathimwa-thimwa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Wainga no Rudo ku Vandhu

Jesu paakarapa vandhu iyena wakatatija simba rake, asi cinosisira maningi caakatatija i rudo hwake no unyasha ku vamweni.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Waizoroja Vandhu

Patinotendera kanga ya Jesu, yo kuva vajiji parubhabhatijo hwedu, tiri kuita basa rinonesa, zve tiri kuashira mutoro mukuru, asi ibasa rinotondhoja.