Kucumaera masoko akanaka mu Gana

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Janeiro wo 2017

Kucumaera ko kuezanisira

Kucumaira ko kuezanisira kuitira revhista Murindiri no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po citatijo jo njiku jo kupejisira. Shandisanyi murangariro kuti munasirire kucumaera kwenyu ko kuezanisira.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anokorondha Vandhu Vake

Kufanana no mundhu anokova kamare, Jehovha Mwari anotipa zvokuha zvokumujimu zvakawanda.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Mambo Anozotonga Ngokuteveja Ururami”

Jesu, inga Mambo, anopa vakuru kuti vakoronde mushambi wake. Ivona vanopa tondhonjo, vanopa ndhungamiro no rusujunuko.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Gonda Ra Ezekia Rakapfupwa

VaAsiria vakaeja kuita kuti vaJudha vavape zvipo vacizivi kuhwisana, asi Jehovha wakatumira ngirozi yake kuti ijivirire Jerusarema.

KURARAMA INGA MAKRISTU

“Jehovha . . . Ndinogonda Imwimwi”

Zvinosisira maningi kwatiri kugonda Jehovha Mwari pa mukuvo wakanaka no wakashata. Ezekia wakatatijisa kudini kuti waigonda Mwari?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anopa Simba Vaya Vakaremba

Kumburuka ko hokotora icikanyanyi kushandisa simba, kunonasa kufananijira makwanisire atingaita mutoro jedu mukunamata ngo simba ratinopuwa ndi Mwari.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ceujanyi Kukumbirira MaKristu Ari Kuteverehwa

Tingakumbirisa kudini kuti tibesere maKristu ari kutambujika ngo kuteverehwa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha ndi Mwari wo Ciporofita Cokadi-kadi

Ecishandisa Isaia, Jehovha Mwari wakasanangura zvaizoitika ku Bhaibhironi ngo pamusoro po 200 o makore akakwanirisika.