Vabari vo ku Afrika dhu Suri vari kujijisa vana vavo

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Junho wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko Kuezanisira ngo pamusoro po ciporofeta co Bhaibheri no njiku jo kupejisira.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Anokwanirisa Ciporofeta

Ngo zvapi zviporofeta zvinokhombija kukwanirisika ko zviitiko mu upenyu hwa Jesu.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Teveranyi Kristu ngo Phedo

Jesu wakatisiira muezaniso watingatevejera, kudari tikasongana no muejo kana kuteverehwa.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Tevejeranyi Kuzvidodokesa ka Maria

Jehovha Mwari wakakheta Maria kuti amugaje basa rakasiyana no mabasa amweni ngokuti wainga no mugariro wakanaka wo mukati mo mwoyo.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Vocidoko—Muri Kukura Ku Mujimu Here?

Jesu wakakhombija muezaniso wakanaka wo kuva no cido co zvo umwari no kureremeja vabari vake.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Vabari, Pekejanyi Vana Venyu Mukana Wokunasa Kubudirira

Vabari mungabesera vana venyu kuti vagume pakuva vashandiri vakagondeka va Mwari kuti vakwanise kuita zvese pa kujijisa vamweni.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Rambanyi Muejo Inga Zvakaitwa ndi Jesu

Ngoyapi nvuti inosimba yakashandisa Jesu pakuhwisana no muejo mutatu jinoanja kuitika?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Itanyi BhasopaInterneti

Inga mathurusi mazinji, interneti ingabesa kana kukhuvaza. Tingashandisa zviambi zvinovha mu Soko ra Mwari kuti tivone ngozi no kujisiya.