Vacumaeri vacishandisa mataratadho ku Malta

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Junho wo 2016

Kucumaira ko Kuezanisira

Mazano o kucumaira no Despertai! no mataratadho edu. Shandisanyi muezaniso kuitira kunasirira macumairiro enyu mwega.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Gondai [Jehovha] Mwari, Itai Bzakanaka

Shandisanyi ngwajo inoshanda inowanika pana Nduyo 37.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu Mu Mushando—Kushandisa Mavhidhio Kuitira Kujijisa

Ngenyi tinodikana kushandisa vhidhio jedu mu mushando wedu wo ciKristu? Jinoengejeresa kudini jijiso yedu?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anokorondha Vayani Vari Kuhwaja

Magama akafemehwa a Dhavhidhi ari pana Nduyo 41 angavangisa vashandiri vakagondeka nyamasi uno vari kuhwaja no vanosongana no zvineso.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Aazorambi Vano Mwoyo Yakakhuvazika

Muna Nduyo 51, Dhavhidhi wakasanangura kuti kushatisisa ko cishaishi cake kwakamupsasa zvakadini. Zvicinyi zvakamubesera kuti amusijirikezve kumujimu?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Umambo—Hwava Nemakore 100 Uye Hucharamba Huchitonga

Shandisanyi mubvunjo kuitira kubhuisana ngo ppamusoro po zviri kukwaniriswa ngo Umambo hwa Mwari kubvira mu gore ra 1914.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Thurai Muthwaro Wako Kuna Jehovha”

Ngwajo yakafemehwa ya Dhavhidhi inowanika pa Nduyo 55:23 ingatibesera pa kuhwisana no cineso ciri cese, kuthimwa-thimwa, kana kutambujika.

KURARAMA INGA MAKRISTU

‘Mwari Mubeseri Wangu’

Dhavhidhi wakakuja Jehovha ngo soko Rake. Mavhesi api o mu Bhaibheri akamubesera kuhwisana no zvineso?