Hambzaji iri kuashihwazve pa Nyumba yo Umambo

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Abril wo 2017

Kucumaira ko Kuezanisiras

Kucumaira ko Kuezanisira kuitira Mukai! zve no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po Umambo hwa Mwari. Shandisanyi kurangarira kwenyu kuti munasirire mazano enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Tenderanyi Jehovha Aumbe Marangaririro Enyu no Mufambiro

Muumbi Mukuru anoumba mavara edu o kumujimu, asi itusu tinodikana kuita divi redu.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Vaashirenyi ngo Mwoyo Wese

Ari wese anoviya koovona musongano anodikana kuravira rudo hwo maKristu mu zviito. Mungabesera kudini kuti pave no rudo hwakadaro, pa Nyumba yo Umambo?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muna ‘Mwoyo wo Kuziva’ Jehohva Here?

Pa Jeremia cipauko 24, Jehovha Mwari wakaezanisira vandhu no makuyu. Mbhaani vakadari inga makuyu akanaka zve tingavatevejeresa kudini nyamasi uno?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Imwimwi Mungakwanisa Kuvangisa MaKristu Acikacaiti Basa

Vacikacaiti basa vacindori kusisira kuna Jehovha. Tingavabeseresa kudini kuti vahwirire ku ungano?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Iva Wakacunga Inga ndi Jeremia

Jeremia wakaporofita kuti Jerusarema raizoparajwa mu 40 o makure. Waro wakazokwanisa kudini kuramba wakacunga?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ndumbo jo Umambo Jinopa Cicunge

Kuimba ndumbo jo Umambo kwakavangisa maKristu mu ndau yaivigihwa vasungwi ku Sachsenhausen. Ndumbo iji jingativangisa patinosongana no muejo.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Wakananga kuti Kwaizova no Citenderano Cipsa

Kuitisa kudini citenderano cipsa cakasiana no citenderano co mutemo zve mu njira yapi citenderano ici cinotibesera kwenda no kwenda?