Hama no hambzaji jiri pa gungano ro nyika zinji mu gore ro 2014, ku Novha Jersey, E.U.A.

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Abril wo 2016

Kucumaira ko Kuezanisira

Mazano o kucumaira no Despertai! no bhuku Bhaibheri Rinojijisenyi. Shandisanyi muezaniso kuitira kunasirira macumairiro enyu mwega.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Vangisanyi zve Embezeranyi Vamweni ngo Magama Akanaka

Shamwari ndhatu ja Jobe jakaengejera kuhwajihwa kwake ngo kutama kunaka mwoyo, kupumbha zvokunyepa. (Jobe 16-20)

KURARAMA INGA MAKRISTU

Shwiro Imbza Kuitira Kutanga Mabhuyo

Tanganyi ngo kunananga musoro wo mu Bhaibheri pa mugariro mupsa unoti: “Bhaibheri Rinonangenyi?”

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jobe Wakaramba Murangariro Wakashata

Mukusiana no manyepo a Sathana Jehovha ano mazwiro ocokwadi na itusu. (Jobe 21-27)

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jobe Wainga Muezaniso wo Kugondeka

Jobe wainga akasunga kutevera mutemo ja Jehovha jo mufambiro no kutevejara urungami hwake. (Job 28-32)

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Shamwari yo Cokwadi Inopa Mbhangiro Inovaka

Tevejeranyi njira yo rudo yakaita Erihu ecitaja shamwari yake Job. (Jobe 33-37)

ZVISHANDISENYI MU BASA RO MU MUNDA

Fafanya yo Kukokera ku Gungano

Zviro zvinodikana kurangarira pamunonga mecikovanisa mukoka kuitira gungano ro mutundhu ro Zvapupu zva Jehovha. Jijiranyi kucumaira kokuezanisira.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Zviceukijo zvo Gungano ro Mutundhu

Rangariranyi ngo pamusoro po njira jamungavonesa rudo ku vamweni pa gungano ro mutundhu ro Zvapupu zva Jehovha.