Vari kujijisa cokwadi ku Kambodia

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Fevereiro wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana kwakacijikira pa mubvunjo wokuti: Bhaibheri ricandoshanda nyamasi uno here? Rinozwirana no siensia here? Rino mbhangiro jinoshanda here?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muezaniso wo Mbeu Yakanaka no sakuro

Jesu wakasanangurenyi pa muezaniso wake wo tirigu no sakuro? Zvinoimirirenyi kukusa, muvengi, zve vakotori?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Muezaniso jo Umambo no Zvajinreva Kwatiri

Jesu wakashandisa muezaniso jakareruka kuitira kujijisa zvijijo zvikuru zvo kumujimu. Zvijijo zvapi zvatingajija zvinobva pa Mateu cipauko 13?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kuhisa Vazinji Vecishandisa Vashoma

Jesu wakajijisa vajiji vake kuti vahise mbhungano huru, pikija vainga no mukate mushanu no hove mbiri. Zvicinyi zvakaitika, zve zvinotijijisenyivo?

KURARAMA INGA MAKRISTU

“Reremejai Baba Wako na Mai Wako”

Jesu wakagogomejera mupango wokuti “reremejai baba wako na mai wako.” Mupango uu uno magumo here?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ngozvapi Zvamunorangarira?

Zvicinyi zvatinodikana kuita kuti titungamirihwe ngo kuda ka Mwari? Jesu wakakhombija zviro zvitatu zvinotiita kuti tibeseke pa kuramba murangariro jakashata.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu Mu Mushando— Kushandisa Ushoni Mubvunjo

Jesu waiita mubvunjo kuitira kujijisa zvijijo zvo mutengo mukuru ku vapurutani. Tingatevejeresa kudini majijisiro ake mu basa redu ro kucumaira?

UPFUMI UNOBVA MU SOKO RA MWARI

Bhasopanyi Kuzvikhugunya Zve Mokhugunyavo Vamweni

Jesu wakashandisa muezaniso kuitira kujijisa shwiro huru maningi yo kuva cikhugu kana kukhugunya vamweni. Icinyi cingaguma pakuva cikhugu pa upenyu hwenyu?