Kutungamirira jijo yo Bhaibheri mu Chire

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Dezembro wo 2016

Kucumaera ko Kuezanisira

Kucumaira ko kuezanisira kuitira revhista Despertai! no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po zvinoitisa matambujiko. Shandisanyi murangariro kuti munasirire kucumaera kwenyu ko kuezanisira.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Ngatende, Tikhwire Dunthu ra [Jehovha]”

Ciporofita ici ca Isaia ciri kuezanisira kucinja mpfuti jo hondo kakuita ciro cokushandisa pa kurima, kutatija kuti vandhu va Jehovha vaizopsaka runyararo. (Isaia 2:4)

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kubaya Mwoyo ngo Bhuku ‘Rambanyi Muri mu Rudo hwa Mwari’

Bhuku ‘Rudo hwa Mwari’ rinobesera vajiji vo Bhaibheri kuti vazwisise zviambi zvo umwari kuitira upenyu hwo njiku no njiku.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Mesia Wakakwanirisa Ciporofita

Isaia wakaporofita kuti Mesia waizocumaera mu nyika yo Garirea. Jesu wakakwanirisa ciporofita ici ngo kuita hwendo kuitira kucumaera masoko akanaka.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Ndiri Pano, Nditumirenyi!”

Tingatevejeresa kudini no cido cese mujimu no gonda ra Isaia? Jijanyi ngo zvakaita mbhuri iyi yakathutha kuti iende kooshandira kunodiwa maningi vashandi.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Uzivi hwa Jehovha Unozozaja Nyika Yese

Kuitisa kudini ciporofita ca Isaia kuitira pasi pano cakakwanirisika mu nguva yo kare, wari zve kumbejiyo?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Jijiso yo Umwari Inonyisa Mukheto

Shamwari mbiri jokare jaizondana jaguma pakuva jakabatana no simba ro jijiso yo umwari

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kujikuja ngo Kuva no Simba Zvinotungamirira ku Kuruza Cigaro

Shebina waidikana kushandisa kudini simba rake? Ngenyi Jehovha wakamufakea ndi Eriakimu?