Kucumaira mu Tonga

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Maio wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po kumbeji ko vandhu no nyika.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Thwarai Danda Rako Rokutambujikira Urambe Ucinditevera

Ngenyi Makristu nguva jese anodikana kuita mukumbiro, kujija bhaibheri, kucumaira, kuenda ku musongano?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Nasiriranyi Mwana Wenyu kuti ave Muteveri wa Kristu

Vabari vanganasiririsa kudini vana vavo kuti vapire upenyu hwavo kuna Jehovha Mwari kuti abhabhatijwe?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Civoniso Cinovangisa Rutendo

Civoniso co kucinja ko hope ya Jesu zvakapsasisa kudini mupostori Pedhru? Zvinotipsasisa kudinivo nyamasi?

KURARAMA INGA MAKRISTU

“Bzakabatanijwa ndi Mwari . . .”

Varovorani vo ciKristu vanongwarira mbhiko yavo yo mucadho. Vakacadhwa no Vakacadha vangahwisana no zvineso ngo kushandisa zviambi zvo Bhaibheri

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Wadira mare zinji kupinda vese

Ngozvapi zvatingajija kuvha mu ciito co noni yakapira mare mbiri inoita mupeni umwe?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ngwarira Kuwira mu Murau wo Kuthya Mundhu

Ngenyi vapostori vanobathwa ngo kuthya? Pakupera kumuswa Jesu, zvicinyi zvakabesera vapostori vakacinyuka kucumaira vacingathyi pikija no zvineso?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Jehovha Anozokubesa Kuti Uve Wakacunga

Makambothya ngo kuva anozvikhombija kuva umwe wo Zvapupu zva Jehovha? Ngokudaro, mungakhombijisa kudini kuva anobhuya acingathyi?