Kushandisa vhidhio pa kujijisa mujiji wo Bhaibheri ku Afrika dhu Suri

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Março wo 2019

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po cidisiso ca Mwari kuno vandhu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Zvinoda Kurevenyi Kukhombija Rudo hwo ciKristu

Kudari ariwese akatishaishira, rudo hwo ciKristu ngozvapi zva unoita?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Psakanyi Jehovha Kuitira Kucungirira no Kunyarajwa

Kushandisa Soko rake Jehovha, kunotinyaraja no kutibesera kuti ticungirire.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muri Mundhu wo Kunyama Kana Mundhu wo Kumujimu?

Tese tinodikana kusakurira zvo umwari no kuramba kuri kukura mukunamata kwedu Mwari.

MAPONERO O CIKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu mu Mushando—Kutara Karata Jakanaka

Ngozvapi zvimweni zvamunodikana kurangarira, maningi-ningi pamunotarira mundhu wamucikazivi?

MAPONERO O CIKRISTU

Karata Yokuezanisira

Taranyi karata yenyu mukuzwirana no zvinodiwa, mugariro zve zvirovejeso zvo mundharaundhemo.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Mbijo Padoko Inokukumusa Upfu Hwese”

Kuitisa kudini kujingwa mu ungano kunokhombija rudo?

MAPONERO O CIKRISTU

Shandisanyi Mavhidhio Pakujijisa Vajiji vo Bhaibheri

Muri kushandisa zvakanaka mavhidhio pamunojijisa mujiji wenyu wo Bhaibheri here?