Besero kuno vaya vakawihwa ngo ngozi ku Estadhus Unidhus

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Maio wo 2019

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po rufu no kumuswa.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Atizorembi”

Kudari tikabatikana pa makomborero anozoviiswa ngo Umambo, zvinozotibesera kuti tive vanodakara zve ticikarembi.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Basa Redu ro Kubesera

Kubesera maKristu kunoita divi ro basa redu rakacena.

MAPONERO O CIKRISTU

Basa Redu ro Kubesera Rakabesera MaKristu o ku Karibhe

MaKristu akabesera kudini hama no hambzaji jiri kupona mu Karibhe?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Pauro Wakacungirira ‘Muzwa mu Muviri’

Pauro waida kunangenyi paakananga kuti wainga no ‘muzwa mu muviri’?

MAPONERO O CIKRISTU

Mungakwanisa Kubudirira Pikija Muno ‘Muzwa mu Muviri’!

Tingathembesa kudini Jehovha no kubudirira patinohwisana no zvineso izvi?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Inini Ndakaphikizana na Iyena Pambhene”

Inga vandhu vacizivi kukwana, tese tinodikana kuramba tecihwa kuti patame kuva no mukheto.

MAPONERO O CIKRISTU

Tese Tingabesera pa Kungwarira Ndau Yedu yo Kunamatira

Nyumba jedu jo Umambo asipivo zvivako hazvo; ijona jakapihwa kuitira kunamata Jehovha.