Vari kucumaera muzi ngo muzi ku Itaria

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Julho wo 2017

Kucumaira ko Kuezanisira

Kucumaira ko Kuezanisira kuitira Murindiri no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po kutambujika. Shandisanyi kurangarira kwenyu kuti munasirire mazano enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Imwimwi Muno Mwoyo wo Kunyama Here?

Mwoyo unobatanijwa kudini pa kutema zvivaringo ngo pamusoro po mabungaijo edu no zvotinosimira zve kujinemesa? Zvinorevenyi kuva no mwoyo wo kunyama?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Munoita Zvomakagondesa Here?

Tinojijenyi ndi Mambo Zedhekia ngo pamusoro po ngozi jo kutama kuita zvotinogondesa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Paanoregerera, Anokanganwadi Kamare?

Muezaniso jo Bhaibheri jinokhombijenyi ngo kuregerera ka Jehovha? Matajiro aakaita Dhavhidhi, Manasa na Pedhru anotibesera kudini kuti tigonde kuregerera kwaanoita?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Munozviregerera Pacenyu Here?

Zvinonesa kuzviregerera pa zvotakaposa kare, pikija Jehovha Mwari naatiregerera kare hake. Zvicinyi zvinotibesera?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kutonga ngo Kwavaya Vanotendehwa pa Mutemo

Uphorofita hwa Ezekieri ngo pamusoro pa mambo anotendehwa zvo pamutemo hwakakwanirisika kudini kuna Jesu? Izvi zvinotijijisenyi ngo pamusoro pa Jehovha?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Maitiro Aushoni o Kucumaera Muzi ngo Muzi

Potinonga pa musuvo po mundhu, atingavoni mune wo muzi acitisota kana kutipurukira. Tingakhombijisa kudini maitiro aushoni o kucumaera muzi ngo muzi?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ciporofita ngo Pamusoro po Tiro Cinovangisa Kuthemba Kwedu Zviri mu Soko ra Jehovha

Uporofita hwa Ezekieri ngo kuperajwa ko Tito hwakakwanirisika kudeya ngo zvakanangwa.