Mucumaeri ari kupa bhurushura Masoko Akanaka ku Azerbhaijao

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Agosto wo 2017

Kucumaira ko Kuezanisira

Kucumaira ko Kuezanisira kuitira Mukai! no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po kuti ngenyi Mwari wakasika vandhu. Shandisanyi kurangarira kwenyu kuti munasirire mazano enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Wakapfupa Jinja ro Cihedheni

Jehovha wakapfupa vaBhabhironi pasure po 13 o makore ovainga vakatendeneja Tiro. Iyena anobongeseresa kudini basa redu rokugondega no kujipira kwedu?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Sakuriranyi Mugariro jo Umwari—Kuzvidodokesa

Ngenyi kujidodokesa kunosisira? Tingakutatijisa kudini? Kuitisa kudini Mukumbiro no muezaniso wa Jesu unotibesera kuti tisakurire kujidodokesa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muthwaro Wairema wo Murindi

Murindi wainga no muthwaro wo kungwaja dhorobha panonga pacikwedera ngozi. Jehovha waida kunangenyi paakagaja Ezekieri inga murindi wo kuezanisira wo Iziraeri?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Sakuriranyi Mavara o Umwari—Kucunga

Ngenyi tinodikana kunyisa kuthya mundhu? Kuitisa kudini kurangarijisisa, mukumbiro no kuthemba Jehovha kunotibesera kuti tikhwijirije kucunga ko umwari?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Gogi wo Magogi Anozoparajwa Sasambi

Bhaibheri rinosanangura zviitiko zvinozoitika pakutanga no pakupera ko kuparajwa ko Gogi wo Magogi.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Sakuriranyi Mavara o Umwari—Rutendo

Inga Abhirahama, itusu tinoda kutatija rutendo pikija pazvinonga zvecinesa. Tingavakisa kudini rutendo hwakavanga no ugondeki?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Civoniso co Tembere ca Ezekieri na Imwimwi

Civoniso co tembere ca Ezekieri cinoticeukija kuti Jehovha Mwari ano ndhungamiro jakakhwirira kuitira kunamata kwakacena. Civoniso ici cinotindundira kudini?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ndingashandazve Rini inga Piyona wo Besero?

Njira yakanakisisa yo kujipira ngo yo kushanda inga piyona wo besero. Mungaitisa nane mushando wenyu mu njira iyi here?