MaKristu ari kudakara ecishamwarijana ku Myanmari

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Junho wo 2019

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po maponero o njiku jokupejisira.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Dharama ro Kuezanisira rino Zvarinoreva Kwatiri

Vakaji va Abhirahama Sara na Agari vanoimirirenyi? Mungabesereka kudini ngo citenderano cipsa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Matungamirire a Jehovha

Matungamirire a Jehovha akadini zve tingabeseresa kudini?

MAPONERO O CIKRISTU

Nasanyi Kubesereka ngo Jijo Yenyu yo Mundhu Ega

Ngoapi mazano amweni kuti tiitise nane jijo yedu yo mundhu ega?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Simiranyi Zvijito zvo Hondo zva Mwari”

MaKristu masoca. Nanganyi cimwe nga cimwe co zvijito zvedu zvo hondo zvo umwari no zvazvinoreva.

MAPONERO O CIKRISTU

Jehovha Anozozvivona Kudini?

Mungaitisa kudini kuti murambe mecizwisisa zvinoda Jehovha no kuita zvaanoda?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Mucathimwa-Thimwa ngo Ndava Iriyese”

Cinoviisa kuthimwa-thimwa mazuva ano okupejisira. Ngocapi cingapungura kuthimwa-thimwa kwenyu?

MAPONERO O CIKRISTU

Sananyi Ushoni Mabungaijo Enyu

Mungadakajisa kudini Mwari pamunoshandisa nguva yenyu yokuzorora?