Gungano rinosisira ku Vienna, Austria

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Julho wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po Bhaibheri ringabesera kudini upenyu wo mbhuri kuti ive inodakara.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ivanyi Vanokova

Mundhu anokova anopeja nguva yake ecibesera vamweni.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ivanyi Vateveri Vangu—Cicinyi Cinodiwa?

Ngozvapi zvatinodikana kurangarira ngo pamusoro po kuceuja ngo ‘mazuva okare akanaka’ akatiphingaija?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muezaniso wo Mu Samaria wo Kuva Mudoni Wakanaka

Vateveri va Jesu vanodikana kufunungura makwanja okukhombijira rudo ku vamweni vakasiana navo.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ngenyi Zvakanaka Kutama Kwatakapeamira? (MIK 4:2)

Mukutevejera Mwari acikasani, tinodavo kuita zvakanaka ku vese.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Imwimwi Munosisira Maningi Kupinda Zvishiri Zvidoko”

Tingatevejeresa kudini kuneseka kwa Jehovha ku vandhu vari kuteverehwa?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muezaniso wo Mwana Wakasvejeka

Zvijijo zvapi zvo hwiru, zvo kuzvidodokesa, no kuthemba Jehovha Mwari kubva ku muezaniso wo mwana mupanduki?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Mwana Mupanduki Anohwirira

Ngo zvapi zvijijo zvinosisira zvatingawana kuvha pa vhidhio ii?