Muvonereri wo ndharaundha no mukaji wake vecishanda ku Fransa mu gore ro 1957

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Janeiro wo 2019

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po kuva shamwari ja Mwari.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Kuda kwa Jehovha nga Kuitike”

Itusu cipo atibviri kujivirira vamweni vanoda kuzvipira pa basa ra Jehovha ngo ndava yo kuteverehwa.

MAPONERO O CIKRISTU

Jehovha Wakatijijisa Kurera Vana Vedu

Imwimwi muri kutendera kuti Mwari amubesere kurera vana venyu kuti vabudirire here?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ecipomehwa Kuitisa Matambujiko no Kuita kuti Pave no Kumukirana

Cinangwa co kuuraya Pauro cinophingaijwa ngo muzukuru wake. Ngozvapi zvatinojija?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Pauro Waida Kutongwa ndi Sezari no Kuita Ucapupu kuna Mambo Herodhi Agripa

Tingatevejeresa kudini muezaniso wa Pauro vavengi pavanoeja kutipa ndava “ngo zina ro mupango”?

MAPONERO O CIKRISTU

Kutendehwa ko Pamutemo ko Basa Redu mu Quebec

Jijiranyi kuti hama iji jakashandisa kudini zvitendehwa zvo pa pamutemo kuti jijivirire masoko akanaka mu Quebec.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Pauro Ari mu Ngarava Inoenda Roma

Pikija no ari mukadheya, Pauro aazivi kumbosiya kukovana no vamweni rutendo hwake.

MAPONERO O CIKRISTU

“Pauro Wakabonga Mwari no Kuzwa Kuvangiswa”

Muvonereri wo ndharaundha no mukaji wake paanonga ecishandira pa ungano yenyu, zvicinyi zvamungaita kuti muvabesere kuva vakacunga?