Kuimba ndumbo panguva yo kunamata ko mbhuri ku Afrika dhu Suri

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Dezembro wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po cinangwa co upenyu zve cigondiso ca Mwari ngo kumbeji.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Mutevereri Wakashata Anoita Ucapupu no Kuvangisira

Kudari muri mujiji wo Bhaibheri asi amuto mukabhabhatijwa, mungatevejeresa kudini Sauro pa zvamuri kujija?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Pauro na Bharnabha Vakafamba Mundau Jakawanda Jondhambo Vaciita Vajiji

Pacinenyi no kuteverehwa kunothyisa, Pauro na Bharnabha vakashanda ngo simba kuti vabesere vakanaka mwoyo kuti vave maKristu.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu Mu Mushando—Kubesera ‘Vaya Vano Murangariro Wakanaka’ Kuti Vaite Vajiji

Tingashandisa kudini na Jehovha pa kuita vajiji?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kubatana pa Cisungo Kwakacijikira mu Soko ra Mwari

Zvicinyi zvatingajija ngo manasiririhwe akaithwa shwiro iyi?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Imbiranyi Jehovha no Mudakaro Wese

Ngoapi mazwiro akanaka angavepo patinoimba ndumbo jo Umambo?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Tevejeranyi Mupostori Pauro pa Kucumaera no Kujijisa

Tingatevejeresa kudini muezaniso wo mupostori Pauro mu mushando wedu?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Ndibzo, Basopanyi Korondhanyivo Muxambi Wese”

Vakuru vanopa zvokuha, vanongwarira no kutaja mushambi, veciceukija kuti bvuta rimwe na rimwe rakatengwa ngo ngazi ino mutengo mukuru ya Kristu.