Mucumaeri ari kupa ucapupu kuna mai no mwana mu estadho yo kumavhazuva ko Bhengara, India

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Setembro wo 2016

Kucumaera ko Kuezanisira

Murangariro kuitira kukovanisa Murindiri no cokwadi co Bhaibheri cinotatija matajiro anotiita Mwari. Shandisanyi murangariro kuti munasirire kucumaera kwenyu ko kuezanisira.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

‘Vanoteveja Mupango wa Jehovha’

Zvinonangenyi kuteveja mupango wa Jehovha? Mutari wo Nduyo 119 i muezaniso wakanaka kotiri nyamasi uno.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kudari Tikawana Mwana Mudoko

Tingadavirisa kudini ngo maitiro aushoni no kutatija nderemejo ku vabari.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Ubesi Hwangu Hunobva ka [Jehovha]”

Nduyo 121 inoshandisa magama o kuezanisira kuti isanangure jiviriro ya Jehovha.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Takaithwa ngo Njira Inoshamisa!

Mu Nduyo 139, Dhavhidhi wakakuja Jehovha ngo Mushamaiso Wake mukuru wo kusika.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Tizanyi Murau Iji Pamunonga Meciitisa Jijo yo Bhaibheri

Kuti mupsase mwoyo wo mujiji, zvicinyi zvatinodikana kutiza?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Jehovha Mwari Mukuru Anofanera Kusimbwisisa”

Nduyo 145 inotatija mazwiro a Dhavhidhi ngo pamusoro po mabatire a Jehovha aanoita vashandire Vake vese vakagondeka.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu Mu Mushando—Kuvangisa Vaya Vanodakarira Kuti Vaende Ku Musongano

Vaya vanodakarira no vajiji vo Bhaibheri kazinji vanoenderera mbera apo povanotanga kwenda ku musongano.