Ari Kudakajihwa ngo Kuvona Zvisikwa zva Jehovha mu Suisa

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Fevereiro wo 2019

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kubhuisana ko kuezanisira ngo pamusoro po kushanda ko Bhaibheri nyamasi uno.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ngatirambe Teciroveja Hana Jedu

Hana yedu inoshanda ushoni kudari itusu tikairoveja mukuzwirana no ndhungamiriro jo Bhaibheri.

MAPONERO O CIKRISTU

Imwimwi Muri Kuvona Mugariro Jicikavoneki ja Mwari?

Zvisikwa zvakatitendeneja zvinokhombija simba ra Jehovha, rudo, uzivi, ururami, kubatanija no kukova kwake.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Mwari Anokhombija Rudo Hwake Kwatiri”

Ngo japi njira jimweni jatingakhombija ndijona kubonga kwedu Jehovha ngo cipo co muripo?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

“Imwimwi Muri Kuimira ngo Mwoyo Wese Here?”

Tingakhombijisa kudini kuti takanasiririka pa “kukhombijwa ko vana va Mwari”?

MAPONERO O CIKRISTU

Rambanyi Muno Cido co Kuimira ngo Kucunga

Zvicinyi zvingatibesera kuimira no cido cese patinosonga no muejo uriwese?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muezaniso wo Muti wo Muorivhe

Zvitatijo zvo muti o Muorivhe wokuezanisira zvinoimirirenyi?

MAPONERO O CIKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu mu Mushando—Kuimisa Jijo jo Bhaibheri Jicikabudiriri

Zvicinyi zvatinodikana kuita kudari mujiji wedu wo Bhaibheri akatama kuenderera mberi ko nguva yakareba?