Yeqa uye kokuphakathi

Okungakunceda Nxa Usebunzimeni

Ukuhlupheka

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

UNkulunkulu usebenzisa imikhuhlane yini ukuze ajezisele abantu izono zabo?

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

Kuyini okwenza izithembiso eziseBhayibhilini zingafanani lezithembiso leziphrofetho ezenziwa ngabantu?

Kungani UNkulunkulu Evumela Ububi Lokuhlupheka?

Ububi baqalisa njani, futhi kungani uNkulunkulu elokhu evumela ukuhlupheka? Ukuhlupheka kuzaphela yini?

Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

IBhayibhili lilezimpendulo eziduduzayo.

Ukufelwa

Ukulwisana Lobuhlungu Bokufelwa—Ongakwenza

Kulezinye izinto ezincede abantu abanengi ukuthi balwisane lobuhlungu bokufelwa.

Ungakhalali Ukuphila Lanxa Wehlelwe Yingozi Yemvelo

Cabanga ngezinto ezinhlanu ezingakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu bokufelwa.

Ongakwenza Nxa Ufelwe Ngumzali

Ukufelwa ngumzali kubuhlungu kakhulu. Kuyini okunganceda abasakhulayo ukuthi balwisane lobuhlungu bokufelwa?

Okungaduduza Abantwana Abafelweyo

IBhayibhili labanceda njani abasakhulayo abathathu ukuthi balwisane lokufelwa ngumzali?

Kuyini Okungakwenza Ukholwe—Ukuthi Abafileyo Bazavuswa?

IBhayibhili lilezizathu ezimbili eziqinileyo ezenza sikholwe ukuthi abantu bazavuswa sibili.

Yiliphi Ithemba Elikhona Ngabantu Abafileyo?

Kuyini okwenzakala kithi nxa singafa? Sizaphinda sibabone yini abantu esibathandayo abafayo?

Okunganceda Abafelweyo

IBhayibhili linganceda labo abafelweyo.

Umonakalo

Kungaba Lomonakalo—Kuyini Ongakwenza Ukuze Usinde?

Amanyathelo la angasindisa ukuphila kwakho kanye lokwabanye.

Ungakhalali Ukuphila Lanxa Wehlelwe Yingozi Yemvelo

IBhayibhili lingakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu obubangelwa yingozi yemvelo.

IBhayibhili Lithini Ngezingozi Zemvelo?

Ziyisijeziso esivela kuNkulunkulu yini? UNkulunkulu uyabancedisa yini labo abehlelwe ngumonakalo?