Isihloko lesi sisekelwe kusahluko 3 sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili?

Engxenyeni le uzabona ukuthi okwenzakala emhlabeni kutshiyene njani lalokho uNkulunkulu ayevele ekuhlosile.