Amavidiyo la amafitshane asitshela okumunyethwe ngamabhuku eBhayibhili. Sebenzisa amavidiyo la ngesikhathi ufunda iBhayibhili uwedwa.