Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

AMAVIDIYO OKUFUNDISA

Amavidiyo Akusiza Ukuthi Uzwisise IBhayibhili

Amavidiyo la amafitshane aphendula imibuzo eqakathekileyo ephathelane leBhayibhili futhi ehambisana lebhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

Ziyini izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu? Kungani singazikholwa? Ibhukwana leli liphendula imibuzo yeBhayibhili abantu abandise ukuyibuza.

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

UNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi agoqela elithi Somandla, Mdali lelithi Nkosi. Kodwa ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eBhayibhilini

Ngubani UMlobi WeBhayibhili?

Nxa kungabantu abalibhalayo, kungani kuthiwa ‘liyilizwi likaNkulunkulu’? Ngumlayezo kabani oseBhayibhilini?

Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso?

Nxa iBhayibhili labhalwa nguNkulunkulu akufanelanga lifanane laloba yiliphi elinye ibhuku.

Kungani UJesu Wafa?

IBhayibhili litshengisa ukuthi ukufa kukaJesu kuqakatheke kakhulu. Ukufa kwakhe kusisiza ngani?

Kungani UNkulunkulu Wadala Umhlaba?

Umhlaba ugcwele izinto ezinengi ezinhle. UNkulunkulu wawufaka waqhelelana lelanga ngebanga elifaneleyo futhi wawenza wabhoda ngesiqubu esilingeneyo. Yindaba uNkulunkulu wasebenza nzima kangaka edala umhlaba lo omuhle?

Abafileyo Bakusiphi Isimo?

IBhayibhili lithembisa ukuthi sizafika isikhathi lapho abantu abanengi abazavuswa khona baphinde baphile njengoLazaro.

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Ngesikhathi esemhlabeni uJesu wakhuluma kanengi ngoMbuso kaNkulunkulu. Sekuleminyaka eminengi abalandeli bakhe bethandazela ukuthi uMbuso lo ubuye.