Yeqa uye kokuphakathi

Yindaba UNkulunkulu Engalaleli Eminye Imikhuleko?

Yindaba UNkulunkulu Engalaleli Eminye Imikhuleko?

Impendulo yeBhayibhili

 Kuleminye imikhuleko uNkulunkulu angayiphenduliyo. Ake sibone izizathu ezimbili ezenza angayiphenduli imikhuleko enjalo.

1. Umkhuleko ongahambelani lentando yakhe

 UNkulunkulu kaphenduli izicelo eziphikisana lentando yakhe elotshwe eBhayibhilini. (1 UJohane 5:14) Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi singabi yizihwaba. Ukubheja kwenza umuntu abe yisihwaba. (1 KwabaseKhorinte 6:9, 10) Yikho uNkulunkulu ngeke awuphendule umkhuleko wakho nxa ungakhulekela ukuwina ngemva kokubheja. UNkulunkulu kaphonguphendula loba yiphi imikhuleko. Aluba bekunjalo, ubungahlalela ovalweni usesaba lokho abanye abangakucela kuNkulunkulu.—UJakhobe 4:3.

2. Umkhuleko womuntu ongamhloniphiyo uNkulunkulu

 UNkulunkulu kalaleli imikhuleko yalabo abenza izinto ezimbi ngabomo. Ngokwesibonelo, watshela abantu ababesithi bayamlalela kodwa besenza izinto ezimbi wathi: “Loba selikhuleka imikhuleko eminengi angiyikulalela. Izandla zenu zigcwele igazi.” (U-Isaya 1:15) Kodwa nxa babengantshintsha baphenduke, uNkulunkulu wayezalalela imikhuleko yabo.—U-Isaya 1:18.