Yeqa uye kokuphakathi

Siphilelani?

Siphilelani?

Impendulo yeBhayibhili

 Umbuzo lo ungabuzwa langokuthi, UNkulunkulu wasidalelani? IBhayibhili litshengisa ukuthi uNkulunkulu wasidalela ukuthi sibe ngabangane bakhe. Ake sibone okunye okutshiwo liBhayibhili ngendaba le.

  •   UNkulunkulu unguMdali wethu. IBhayibhili lithi: “UJehova nguye owasenzayo, ayisithi esazenzayo.”—IHubo 100:3, amabala angaphansi; ISambulo 4:11.

  •   UNkulunkulu wadala zonke izinto elenhloso, okuhlanganisa lathi abantu.—U-Isaya 45:18.

  •   UNkulunkulu wasidala silesifiso sokumkhonza okugoqela lokwazi ukuthi siphilelani. (UMathewu 5:3) Ufuna sisigcwalise isifiso leso.—IHubo 145:16.

  •   Nxa singaba ngabangane bakaNkulunkulu siyabe sigcwalisa isifiso esilaso sokumkhonza. Lanxa abanye abantu besithi akwenzi ukuthi umuntu abe ngumngane kaNkulunkulu, iBhayibhili lona lithi: “Sondelani kuNkulunkulu laye uzasondela kini.”—UJakhobe 4:8; 2:23.

  •   Nxa sifuna ukuba ngabangane bakaNkulunkulu, kumele senze asitshela khona eBhayibhilini. UmTshumayeli 12:13 uthi: “Mesabe uNkulunkulu weqiniso ugcine imithetho yakhe ngoba lo yiwo wonke umlandu womuntu.”

  •   Esikhathini esizayo, uNkulunkulu uzayigcwalisa inhloso ayelayo ngesikhathi esidala. Uzasusa konke okwenza sihlupheke abesenika abantu abamkhonzayo ukuphila okungapheliyo.—IHubo 37:10, 11.