Yeqa uye kokuphakathi

Amaholideyi Lemikhosi

IBhayibhili Lithini Ngekhisimusi?

Izinto ezinhlanu ezitshengisa imbali yeKhisimusi zingakumangalisa.

UJesu Wazalwa Nini?

Thola ukuthi kungani iKhisimusi inanzwa mhlaka 25 December.

IBhayibhili Lithini Nge-Easter?

Bala isihloko lesi uzwe izinto ezinhlanu eziphathelane le-Easter lokuthi zasukela ngaphi.

Kuyini IPhasika?

Kuyabe kukhunjulwani? Kungani uJesu wayinanza futhi kungani amaKhristu engasayinanzi?