Yeqa uye kokuphakathi

Zwana Ukuthi Abentanga Yakho Bathini

Ingxenye le ilamavidiyo atshengisa indlela abatsha abalwisana ngayo lobunzima abahlangana labo.

 

Ukubala IBhayibhili

Akulula ukubala kodwa kumele uzimisele ukubala iBhayibhili ngoba kuzakunceda kakhulu. Bukela ividiyo le uzwe abasakhulayo abangu-4 besitsho ukuthi ukubala iBhayibhili kubanceda njani.

Ukukholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona

Kuvidiyo le ethatha imizuzu emithathu abasakhulayo basitshela izizatho ezenza bakholwe kuNkulunkulu.

Impilo Engcono Kulazo Zonke

Uyafuna yini ukuphila impilo ethokozisayo? Nanku okutshiwo nguCameron owathola injabulo endaweni ayengayicabangeli.

Ama-Cell Phone

Kwabasakhulayo abanengi i-cell phone yindlela yokukhulumisana labantu abanengi. Yiziphi izindlela ezinhle lezimbi zokusebenzisa i-cell phone?