Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kungani Kumele Ungene Imihlangano EWolu YoMbuso?

Kungani Kumele Ungene Imihlangano EWolu YoMbuso?

 OFakazi bakaJehova bangena imihlangano kabili ngeviki ezindaweni zokukhonzela ezibizwa kuthiwa ngamaWolu oMbuso. Kwenzakalani emihlanganweni le njalo ukuyingena kungakunceda ngani?

 Kwenzakalani eWolu yoMbuso?

 Kulapho esithola khona imfundo evela eBhayibhilini. Okufundwa eWolu yoMbuso kungakunceda ukuthi:

  •   ufunde iqiniso ngoNkulunkulu.

  •   uzwisise ukuthi kungani ezinye izinto zisenzakala namuhla.

  •   ube ngumuntu ongcono.

  •    uthole abangane abahle.

 Ubukwazi yini? Indawo lapho oFakazi bakaJehova abangenela khona imihlangano ibizwa kuthiwa yiWolu yoMbuso ngoba izikhathi ezinengi kuyabe kuxoxwa ngoMbuso kaNkulunkulu.​—UMathewu 6:9, 10; 24:14; ULukha 4:43.

 Kungani kumele ungene imihlangano?

 Okufundwa emihlanganweni le kuzakunceda empilweni. Kufundwa izimiso eziseBhayibhilini ezingakunceda ukuthi ‘uzuze ukuhlakanipha.’ (IZaga 4:5) Zingakusiza lokuthi wenelise ukwenza izinqumo ezinhle ekuphileni. Ukungena imihlangano le kuzakusiza lokuthi uthole izimpendulo zemibuzo ehlupha abantu abanengi enjengale elandelayo:

 Emhlanganweni esiba lawo ngempelaviki kuba lezintshumayelo. Nanzi ezinye izihloko zakhona:

  •   Kungani Kumele Uqondiswe LiBhayibhili?

  •   Ungaluthola Ngaphi Usizo Nxa Usebunzimeni?

  •   Esikwenzelwa NguMbuso kaNkulunkulu Khathesi

 “Omunye engifunda laye wake wabuya emhlanganweni webandla. Safika sahlala laye ukuze sibe simtshengisa esiyabe sikwenza. Ngemva komhlangano wangitshela ukuthi ukholisile ukuzwa abantu bephendula ngesikhathi kubuzwa imibuzo. Wathi etshetshi yabo abafundi ngendlela thina esifunda ngayo.”​—UBrenda.

 Ubukwazi yini? Kungenwa mahala eWolu yoMbuso futhi akucelwa nkongozelo.

 Ukuhlangana labanye kuzakukhuthaza. IBhayibhili lithi amaKhristu kumele ahlangane ndawonye ukuze ‘akhuthazane.’ (KumaHebheru 10:24, 25) Ukuhlangana labantu abathanda uNkulunkulu futhi abalendaba labanye kuyavuselela njalo kuyakhuthaza kakhulu.

 “Nxa ngifika eWolu yoMbuso ngiyabe ngidinwe ngifile futhi ngidaniswe yizinto ezitshiyeneyo eziyabe zenzakale mhlalokho. Kodwa ngemva komhlangano ngiyabe sengivuselelekile futhi ngithokoza.”​—U-Elisa.

 Ubukwazi yini? Kulamabandla aboFakazi bakaJehova adlula 120 000 emhlabeni wonke futhi angenela ezindaweni ezedlula 60 000. Umnyaka ngamunye kwakhiwa amaWolu oMbuso angaba ngu-1 500 ukuze enele abantu abanengi abalokhu bebuya ukuzongena imihlangano yethu. *

^ indima 20 Ukuze uthole ukuthi imihlangano eseduzane lawe ingenelwa ngaphi, yana kuwebhusayithi yethu udinge lapho okubhalwe ukuthi “Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova” ubusuhlaba okubhalwe ukuthi “Thola Indawo Eseduzane Lawe.”