Yeqa uye kokuphakathi

Ukwethekelela Amawofisi Ethu

Siyakunxusa ukuthi uzovakatshela amawofisi ethu abizwa langokuthi yiBhetheli. Kwamanye amawofisi ethu uyavunyelwa ukubuka ezinye ingxenye zeBhetheli uwedwa.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

ETaiwan

Okuphathelane Lokuvakatshela IBhetheli

Kumele ngibhukhe yini ngingakavakatshi? Ye. Sicela bonke abazobuka iBhetheli babhukhe bengakafiki kungelani lokuthi babuya bebangaki. Lokhu kuzakwenza ukuthi kungagcwali kakhulu lokuthi bonke abafikayo bakholise ukubuka indawo.

Nxa ungabhukhanga ungenelisa yini ukutshengiswa indawo? Nxa ungabhukhanga kungaba nzima ukuthi utshengiswe indawo. Ngelanga ngalinye kulabalutshwana abangenelisa ukutshengiswa iBhetheli.

Kumele ufike sikhathi bani? Sicela ufike kusasele imizuzu engaba ngu-30 ukuze kungagcwali kakhulu.

Ubhukha njani? Hlaba lapho okubhalwe ukuthi “Bhukha.”

Nxa usubhukhile ungaphinda utshintshe kumbe ukhansile yini? Ye. Hlaba lapho okubhalwe “Khangela Kumbe Utshintshe Isicelo Sakho.”

Ungenzani nxa amalanga owafunayo esethethwe? Qhubeka ukhangela. Ungacina uthola amalanga nxa kuyikuthi ukhona osetshintshile kumbe osekhansilile.

Dawuniloda Ibhukwana Lokuvakatshela Amawofisi Ethu

Ikheli Lenamba Zefoni

No. 325, Shefu Road

Xinwu District

TAOYUAN CITY 327006

TAIWAN

+886 3-477-7999