Yeqa uye kokuphakathi

Ukuhlala Siqotho

Bala izihloko ezilapha ubone ukuthi iLizwi likaNkulunkulu libanceda njani oFakazi bakaJehova ukuthi baqhubeke beqinile ekukhonzeni lanxa behlangana lezilingo.

Isakhiwo Esanyikinya Ukholo Lwabafowethu

Kuvidiyo le uzabona isakhiwo esiseSpain lapho oFakazi bakaJehova abanengi ababotshwa khona ngenxa yokuthi babengafuni ukungena esisotsheni.

Ngazimisela Ukuba Lisotsha LikaKhristu

UDemetrius Psarras wabotshwa ngenxa yokwala ukuya empini. Loba kunjalo waqhubeka ebambelele kuNkulunkulu lanxa wayehlangana lobunzima obukhulu.