Yeqa uye kokuphakathi

Ukufundisa Abanye Iqiniso EliseBhayibhilini

Bala ngokunye okwenzakalayo nxa oFakazi bakaJehova betshela abanye iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu.

Usizo Kwabasebenza Ezibhedlela Abalwisana Lokukhathazeka

Onesi lezinye izisebenzi zesibhedlela bawathola njani amazwi akhuthazayo ngesikhathi somkhuhlane we COVID-19?

Isikhukhula Esaletha Izindaba Ezinhle

Ngesikhathi kulesikhukhula, izakhamizi zeNicaragua zithola uncedo endaweni ezingayikhangelelanga.

Imithandazo Yowesifazana Ongaboniyo Iyaphendulwa

UMingjie wakhuleka ecela ukuthi athole amaKhristu eqiniso. Kuyini okwamenza wabona ukuthi imithandazo yakhe iphenduliwe?

Kuqala Kuyisifundo Esisodwa Kucine Sekungezinengi

OFakazi bakaJehova eGuatemala bafundisa abantu abanengi abakhuluma isiKekchi iqiniso eliseBhayibhilini.

Umfundisi Uthola Izimpendulo

Umfundisi lomkakhe bakhala kakhulu ngemva kokufelwa ngumntanabo. Kodwa ngemva kwalokho bathola izimpendulo zemibuzo ababelayo mayelana lokufa.

Ukutshumayela Ezindaweni Eziseduze LoMfula UMaroni

OFakazi abangu-13 batshumayela umlayezo weBhayibhili onika abantu ithemba emaguswini ahlala esina izulu e-Amazon eSouth America.

UJoseph Uphelekezelwa Ngamapholisa

Amapholisa kwesinye isihlenge abancedisa njani oFakazi abathile ukuthi benelise ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu?

Bama Bamncedisa

Kuyini okwenza abasakhulayo abahlanu bancedisa umuntu abangamaziyo lanxa kwakuqanda futhi kulongqwaqwane?

“Ngenza Okusemandleni Ami”

Lanxa esezafikisa iminyaka engu-90, u-Irma ubhala incwadi ukuze atshumayeze abantu futhi ziyabaduduza kakhulu incwadi lezo.

Batshele Ukuthi Uyabathanda

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi iBhayibhili layinceda njani eyinye imuli ukuthi ithokoze

“Yindlela Entsha Yokufundisa!”

Amavidiyo atholakala ku-jw.org anceda amatitsha, abeluleki kanye labanye.

Ukuba Lomusa Kuyanceda

Ukutshengiswa umusa kwayinceda njani enye indoda ukuthi ibe lesifiso sokufunda iqiniso lanxa yayingabathandi oFakazi?

Ungakhangeli Ukubukeka Komuntu

Ukubekezela komunye umfowethu kwamnceda njani omunye ubaba owayehlala ezitaladini?