Yeqa uye kokuphakathi

Khathesi Sengibathanda Abantu

Khathesi Sengibathanda Abantu

Indoda le yathi isifunde iqiniso eliseBhayibhilini yatshiya impilo yodlakela. Khathesi isivakatshela omakhelwane bayo ukuze ibatshele ngomhlaba ozabe ungelabugebenga lodlakela.