Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Liyamntshintsha Umuntu

Izindaba ezilapha zitshengisa ukuthi iLizwi likaNkulunkulu libancede njani abanye ukuthi bantshintshe indlela abaphila ngayo.

Impilo Ethokozisayo

Ngangingakufuni Ukufa!

UYvonne Quarrie wayezibuza ukuthi, “Ngiphilelani?” Impendulo yombuzo lo yakuntshintsha ukuphila kwakhe.

Ngangifisa Ukuba Lobaba Olothando

Funda ukuthi kuyini okwenza uRenée wasebenzisa izidakamizwa lokuthi kuyini okwamnceda wantshintsha.

Ngangifuna Ukuqeda Ubandlululo

URafika wajoyina iqembu elalifuna ukuqeda ukungaphathwa kuhle kwabantu. Kodwa wafunda eBhayibhilini ukuthi nguMbuso kaNkulunkulu kuphela ongaqeda ubandlululo njalo ulethe ukuthula.

Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona

Kuyini okwenza ukuthi ijaha elithile elalingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo elalithanda ezombusazwe licine liqakathekisa iBhayibhili?

Bantshintsha Ababekukholwa

Ngakhalala Ukukhonza

UTom wayefuna ukukhonza uNkulunkulu kodwa wadaniswa zinkolo kanye lemikhuba yazo. Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani ukuthi abe lethemba?

Utshwala Lezidakamizwa

Ngasengihlala Emigwaqweni

U-Antonio wayengumuntu wodlakela, izidakamizwa kanye lotshwala njalo lokhu kwamenza wangakwazi ukuthi uphilelani. Kuyini okwamenza wantshintsha?

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana

Joseph Ehrenbogen ubala okuthile eBhayibhilini okwamnceda wantshintsha indlela ayephila ngayo.

Ngangingasayithandi Indlela Engangiphila Ngayo

UDmitry Korshunov wayeyisidakwa, kodwa waqalisa ukubala iBhayibhili nsukuzonke. Kuyini okwamenza wantshintsha indlela ayephila ngayo njalo athole intokozo yeqiniso?

Ubugebenga Lodlakela

“Ngangizigebhela Ingcwaba”

Kuyini okwanceda indoda eyayiyisigebenga edabuka e-El Salvador ukuthi intshintshe impilo yayo?

Ngangilolaka Njalo Ngiyisigebenga

Kuyini okwenza isigebenga esakhulela eMexico safuna ukuntshintsha ubuntu baso?

Ezemidlalo Lezokuzilibazisa

Ngangibona Angani Yonke Into Isimi Ngomumo Empilweni Yami

UStéphane wayelijaha elalingumhlabeleli owaziwayo futhi olemali. Wayebona angani yonke into imi ngomumo empilweni yakhe kodwa wayehlala ekhathazekile futhi engathokozi. Wayithola njani intokozo aselayo khathesi futhi kuyini okumenza athokoze?

Ngathola Okungcono Kakhulu

Kuyini okwanceda umdlali we-tennis ukuthi abe ngumtshumayeli wezindaba ezinhle?

Ngehluleka Kanengi Kodwa Ngacina Sengiphumelela

Enye indoda yawunqoba njani umkhuba wokubukela iphonogirafi njalo kuyini okwenza yahlaliseka engqondweni?

Ngangiyithanda Kakhulu I-Baseball

Lanxa uSamuel Hamilton wayezithanda kakhulu ezemidlalo ukufunda iBhayibhili kwantshintsha ukuphila kwakhe.