Bona ukuthi umsebenzi wokwakha amawofisi aboFakazi bakaJehova amakhulu eWarwick eNew York uhamba kuhle kangakanani.